Autor:royco_dal_admin

Plan daltoński w ORE

Wizyta w Szkole Podstawowej w Śmiglu

Listopad 2013 z planem daltońskim

Daltoński renesans

Międzynarodowa konferencja w Środzie Wielkopolskiej

Międzynarodowa konferencja w APS

Seminarium dla koordynatorów

Konferencja w Holandii

Plan daltoński na Forum w Krakowie

Dalton Meeting w Holandii