Seminarium dla koordynatorów

Wydarzenia

Seminarium dla koordynatorów

W dniu 16 listopada 2013 roku, w siedzibie naszego Stowarzyszenia w Ostrowcu Świętokrzyskim gościliśmy nauczycieli i dyrektorów z całej Polski, z 25 przedszkoli i szkół, które w swojej pracy wdrażają pedagogikę planu daltońskiego. Seminarium było organizowane w ramach projektu „Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej” we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój. Celem seminarium było : integrowanie środowiska związanego z ideą pedagogiki planu daltońskiego, przeprowadzenie szkolenia w zakresie pedagogiki planu daltońskiego dla koordynatorów, wsparcie i wskazówki w zakresie koordynowania pracą placówek wdrażających plan daltoński, wymiana doświadczeń miedzy placówkami. W seminarium uczestniczył prezydent Dalton International z Holandii Roel Rohner, który poprowadził warsztaty szkoleniowe dla uczestników. Misją koordynatorów edukacji daltońskiej będzie nie tylko wpieranie pracy we własnej placówce, ale także popularyzowanie pedagogiki planu daltońskiego w swoim regionie