Międzynarodowa konferencja w APS

Wydarzenia

Międzynarodowa konferencja w APS

17 listopada 2013 odbyły się w Warszawie w Akademii Pedagogiki Specjalnej trzy konferencje szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych z udziałem prezydenta Dalton International Roela Rohnera. Uczestniczyli w nich słuchacze następujących studiów: Terapia pedagogiczna edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori, Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Terapia pedagogiczna elementami systemu M. Montessori. Łącznie brało udział około 90 osób