Międzynarodowa konferencja w Środzie Wielkopolskiej

Wydarzenia

Międzynarodowa konferencja w Środzie Wielkopolskiej

Pedagogika planu daltońskiego w edukacji elementarnej była głównym tematem podczas międzynarodowej konferencji, zorganizowanej 19 listopada 2013 roku, we współpracy z Wielkopolską Wyższą Szkołą Społeczno- Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej. Konferencja miała na celu propagowanie planu daltońskiego w naszym kraju oraz zwrócenie uwagi na wysoką jakość i efektywność tej innowacyjnej koncepcji zastosowanej w praktyce szkolnej. Głównym prelegentem był prezydent Dalton International z Holandii- Roel Rohner, który przedstawił założenia pedagogiki planu daltońskiego oraz propozycje rozwiązań metodyczno-organizacyjnych stosowanych w holenderskich szkołach. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Katarzyna Dryjas przedstawiła uczestnikom rys historyczny oraz jak rozwija się obecnie plan daltoński w Polsce. Praktyczne aspekty edukacji daltońskiej oraz nasze polskie rozwiązana zostały zaprezentowane przez Annę Sowińską- dyrektora Szkoły Podstawowej ABIS w Łodzi a także nauczycieli Szkoły Podstawowej ABIS i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Miłym akcentem podczas konferencji było wręczenie przez Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton precertyfikatu dla Szkoły Podstawowej w Śmiglu, która rozpoczęła proces certyfikacji i wdraża plan daltońskich w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Na konferencji była też obecna firma Moje Bambino, która współpracuje od 2012 roku ze Stowarzyszeniem i wspiera rozwój idei planu daltońskiego w Polsce. Serdeczne podziękowania składamy pani dziekan Dorocie Domagale , która przyczyniła się do zorganizowania tego daltońskiego spotkania, z którego mogli skorzystać nauczyciele, dyrektorzy, studenci a także wykładowcy wyższych uczelni.