Daltoński renesans

Wydarzenia

Daltoński renesans

Plan daltoński przeżywa dziś w Polsce prawdziwy renesans. Powraca do szkół po ponad 80 latach nieobecności. Świetnie funkcjonuje w polskich przedszkolach, które z dużym zainteresowaniem i powodzeniem wdrażają tę koncepcję edukacyjną. Obecnie pod opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia Dalton znajduje się 20 przedszkoli oraz 3 szkoły podstawowe z różnych stron Polski. Wiele osób bierze także udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach metodycznych prowadzonych przy współpracy z ośrodkami metodycznymi oraz uczelniami wyższymi. Od października 2013 r. ruszyły także w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie studia podyplomowe, które w swoim programie zawierają treści z zakresu planu daltońskiego.