Rozwój każdej placówki oświatowej zależy przede wszystkim od spójnych i konsekwentnych działań każdego zespołu- pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Bez współpracy trudno byłoby osiągać efekty wysokiej jakości. Jednak sporą rolę w tej pracy mają dyrektorzy, którzy są liderami, spoglądają z perspektywy całości pracy szkoły czy przedszkola. Ich determinacja, konsekwencja, umiejętność zachęcenia do podejmowania wyzwań, wytyczania celów jest niezmiernie istotna. Chcąc nagrodzić wysiłek i pracę kadry zarządzającej w placówkach daltońskich, Polskie Stowarzyszenie Dalton w 2021 roku zainicjowało przyznawanie nagród dyrektorom, którzy szczególnie wyróżnili się w swojej pracy podążając za ideą Planu Daltońskiego oraz są aktywnymi w środowisku lokalnym propagatorami koncepcji Helen Parkhurst. Podziękowania za tę pracę są wyrażane przez nas poprzez przyznanie nagrody Dalton Menager. Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych dyrektorów.

ROK 2023

Podczas XII Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej zostały przyznane również inne nagrody. Od 5 lat staramy się nagradzać i wyróżniać nauczycieli za ich osiągnięcia i wysokiej jakości pracę zgodną z koncepcją Planu Daltońskiego. Jednak nie do przecenienia w implementowaniu i organizacji Planu Daltońskiego w szkołach i przedszkolach jest rola i praca dyrektora. Jak to ktoś kiedyś powiedział „Dyrektorem szkoła/przedszkole stoi”. Chcąc podkreślić tą rolę i podziękować za trud, determinację, budowanie wysokiej jakości edukacji w placówkach, a także promowanie Planu Daltońskiego w środowisku lokalnym, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Dalton postanowił nagrodzić także dyrektorów. Wyrazem tej nagrody są statuetki Dalton Menager, przyznawane od 2021 roku. W trzecie edycji wyróżnienia otrzymały Panie Dyrektor, których sylwetki prezentujemy poniżej. Gratulujemy i dziękujemy!

D.Adamczyk_foto

Danuta Adamczyk

Wieloletni dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu z certyfikatem Przedszkola Daltońskiego. Nauczyciel z 36 -letnim stażem pracy, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 8 lat pasjonatka pracy koncepcją Planu Daltońskiego, który promuje w środowisku lokalnym. Wspólnie ze swoim zespołem nauczycieli stworzyła w przedszkolu niepowtarzalne miejsce, w którym dzieci na co dzień uczą się samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji. Jej praca jest wysoko ceniona prze rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz w środowisku lokalnym.

Rangno zdjęcie

Renata Rangno

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20 im. Baśniowa Kraina w Lesznie, które jako jedyne w Lesznie i najbliższej okolicy posiada Certyfikat  Przedszkola Daltońskiego.

Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego posiadający również kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, od 1986 roku ustawicznie rozwija swoje kompetencje, poszukuje rozwiązań metodycznych i organizacyjnych umożliwiających dzieciom samodzielne działanie, rozwijanie kompetencji miękkich, dokonywanie wyborów i zdobywanie doświadczeń potrzebnych do kształtowania postaw bazujących na wartościach uniwersalnych.

Od 2012 roku zafascynowana Pedagogiką Planu Daltońskiego, której założenia spójne są z przyjętą kulturą dydaktyczną oraz organizacyjną w kierowanym przez nią przedszkolu.

Pełniąc funkcję wykładowcy w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie (lata 2003-2022) oraz w Akademii Nauk Stosowanych (od 2020 roku) propaguje wśród adeptów do zawodu nauczyciela małego dziecka ideę edukacji daltońskiej jako jednej z form alternatywnej edukacji. Działania przedszkola są wysoko oceniane w środowisku. W 2023 roku Przedszkole, którym kieruje uhonorowane zostało przyznaniem tytułu Laureata w prestiżowym konkursie Wielkopolska Szkoła Roku organizowanym przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

D.Warzocha_foto

Dorota Warzocha

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 „Ocean Przygód” w Kołobrzegu. Pasjonatka, zwolenniczka i propagatorka Planu Daltońskiego oraz innowacyjnych metod pracy i form zarządzania placówką. Organizatorka wizyt studyjnych, promująca dobre praktyki pedagogiczne. Posiada 20 letnie doświadczenie pedagogiczne. Na drodze zawodowej przyszło jej kierować dwoma przedszkolami i obie te placówki uzyskały certyfikat Przedszkola Daltońskiego.

A.Wojciechowska foto

Adrianna Wojciechowska

Pedagog i nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem. Pasjonatka edukacji alternatywnej oraz nowatorskich metod w pracy z najmłodszymi. Od 2019 dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach, który otrzymał certyfikat Szkoły Daltońskiej. Jej niezwykłe zaangażowanie oraz umiejętność współpracy z zespołem nauczycieli pozwoliło na wdrożenie w szkole Planu Daltońskiego zarówno w klasach młodszych jak i na poziomie klas 4 – 8. W swojej pracy zawodowej od początku zafascynowana koncepcją edukacji daltońskiej. Z wielką przyjemnością zaraża innych swoją pasją, cały czas poszukując niestandardowych rozwiązań.

 

 

 

 

 

 

ROK 2022

Gra+-yna Budzik_menager

Grażyna Budzik

Dyrektor Przedszkola nr 8 im. J. Korczaka w Koszalinie, które jest jedną z dwóch pierwszych certyfikowanych placówek daltońskich w województwie Zachodniopomorskim. Współzałożyciel i prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. Nauczyciel, logopeda z wieloletnim stażem pracy. Prowadzi zajęcia ze studentami. Ciągle poszukuje nowych rozwiązań i metod pracy. W swojej placówce wdraża nowy sposób zarządzania placówką oświatową Scrum IEI. Jako dyrektor przedszkola imienia Janusz Korczaka propaguje sylwetkę i idee tego wielkiego pedagoga poprzez organizację międzyprzedszkolnych konkursów oraz organizację obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Lubi czytać dobrą literaturę. Ćwiczy jogę.

Poselt _menager

Joanna Magdalena Poselt

Od października 2009 zafascynowana koncepcją Planu Daltońskiego. W sferze wartości identyfikuje rozwój osobisty z rozwojem organizacji, propaguje styl zarządzania ukierunkowany na budowanie kultury organizacyjnej opartej na delegowaniu zadań, samodzielności i odpowiedzialności każdego członka organizacji. Nieustanie zorientowana na zdobywanie nowych kompetencji. W sferze zainteresowań zafascynowana neurobiologią, uzależniona od literatury, entuzjastka turystyki krajowej.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, specjalista psychologii pracy, specjalista zarzadzania oświatą, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi. Nieprzerwanie od 1996 kieruje placówkami edukacyjnymi. Od 2012 roku związana zawodowo z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty.

Propagatorka pedagogiki alternatywnej, aktywny uczestnik konferencji naukowych, autorka publikacji z zakresu innowacyjnych metod pracy z dzieckiem. Przez 5 lat członek Rady Pracodawców przy Uniwersytecie Łódzkim. Współpracuje z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki ), poprzez prowadzenie wykładów z zakresu kompetencji miękkich.

Laureatka nagród: Łódzkiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Łodzi, szczególnie dumna z uzyskania Certyfikatu Kreatora Innowacji, przyznanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Dyrektor Przedszkola Galileo i Przedszkola Familijna Łódka w Łodzi.

ROK 2021

I.Sołtysiak

Iwona Sołtysiak

Nauczycielka muzyki i matematyki z 30 letnim stażem. Od 2015 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy w gminie Międzyzdroje. Propagatorka i pasjonat Planu Daltońskiego oraz nowoczesnej technologii w edukacji. Refleksyjny praktyk i inspirator projektów przedsięwzięć zarówno szkolnych oraz lokalnych. Razem z zespołem nauczycieli chce tworzyć szkołę przyszłości, w której kształci się kompetencje pozwalające uczniom odnaleźć się w przyszłym świecie.
V.Antkowiak_menager

Violetta Antkowiak

Dyrektorka Daltońskiego Przedszkola nr 34 w Koszalinie, wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w zakresie edukacji przedszkolnej, coach. Współpracuje z Ośrodkami Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Interesuję się psychologią i socjologią. Uwielbia podróżować. Pasjonatka i wielka propagatorka Planu Daltońskiego.