Rozwój każdej placówki oświatowej zależy przede wszystkim od spójnych i konsekwentnych działań każdego zespołu- pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Bez współpracy trudno byłoby osiągać efekty wysokiej jakości. Jednak sporą rolę w tej pracy mają dyrektorzy, którzy są liderami, spoglądają z perspektywy całości pracy szkoły czy przedszkola. Ich determinacja, konsekwencja, umiejętność zachęcenia do podejmowania wyzwań, wytyczania celów jest niezmiernie istotna. Chcąc nagrodzić wysiłek i pracę kadry zarządzającej w placówkach daltońskich, Polskie Stowarzyszenie Dalton w 2021 roku zainicjowało przyznawanie nagród dyrektorom, którzy szczególnie wyróżnili się w swojej pracy podążając za ideą Planu Daltońskiego oraz są aktywnymi w środowisku lokalnym propagatorami koncepcji Helen Parkhurst. Podziękowania za tę pracę są wyrażane przez nas poprzez przyznanie nagrody Dalton Menager. Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych dyrektorów.

ROK 2022

Gra+-yna Budzik_menager

Grażyna Budzik

Dyrektor Przedszkola nr 8 im. J. Korczaka w Koszalinie, które jest jedną z dwóch pierwszych certyfikowanych placówek daltońskich w województwie Zachodniopomorskim. Współzałożyciel i prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. Nauczyciel, logopeda z wieloletnim stażem pracy. Prowadzi zajęcia ze studentami. Ciągle poszukuje nowych rozwiązań i metod pracy. W swojej placówce wdraża nowy sposób zarządzania placówką oświatową Scrum IEI. Jako dyrektor przedszkola imienia Janusz Korczaka propaguje sylwetkę i idee tego wielkiego pedagoga poprzez organizację międzyprzedszkolnych konkursów oraz organizację obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Lubi czytać dobrą literaturę. Ćwiczy jogę.

Poselt _menager

Joanna Magdalena Poselt

Od października 2009 zafascynowana koncepcją Planu Daltońskiego. W sferze wartości identyfikuje rozwój osobisty z rozwojem organizacji, propaguje styl zarządzania ukierunkowany na budowanie kultury organizacyjnej opartej na delegowaniu zadań, samodzielności i odpowiedzialności każdego członka organizacji. Nieustanie zorientowana na zdobywanie nowych kompetencji. W sferze zainteresowań zafascynowana neurobiologią, uzależniona od literatury, entuzjastka turystyki krajowej.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, specjalista psychologii pracy, specjalista zarzadzania oświatą, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi. Nieprzerwanie od 1996 kieruje placówkami edukacyjnymi. Od 2012 roku związana zawodowo z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty.

Propagatorka pedagogiki alternatywnej, aktywny uczestnik konferencji naukowych, autorka publikacji z zakresu innowacyjnych metod pracy z dzieckiem. Przez 5 lat członek Rady Pracodawców przy Uniwersytecie Łódzkim. Współpracuje z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki ), poprzez prowadzenie wykładów z zakresu kompetencji miękkich.

Laureatka nagród: Łódzkiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Łodzi, szczególnie dumna z uzyskania Certyfikatu Kreatora Innowacji, przyznanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Dyrektor Przedszkola Galileo i Przedszkola Familijna Łódka w Łodzi.

ROK 2021

I.Sołtysiak

Iwona Sołtysiak

Nauczycielka muzyki i matematyki z 30 letnim stażem. Od 2015 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy w gminie Międzyzdroje. Propagatorka i pasjonat Planu Daltońskiego oraz nowoczesnej technologii w edukacji. Refleksyjny praktyk i inspirator projektów przedsięwzięć zarówno szkolnych oraz lokalnych. Razem z zespołem nauczycieli chce tworzyć szkołę przyszłości, w której kształci się kompetencje pozwalające uczniom odnaleźć się w przyszłym świecie.
V.Antkowiak_menager

Violetta Antkowiak

Dyrektorka Daltońskiego Przedszkola nr 34 w Koszalinie, wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w zakresie edukacji przedszkolnej, coach. Współpracuje z Ośrodkami Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Interesuję się psychologią i socjologią. Uwielbia podróżować. Pasjonatka i wielka propagatorka Planu Daltońskiego.