Rozwój każdej placówki oświatowej zależy przede wszystkim od spójnych i konsekwentnych działań każdego zespołu- pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Bez współpracy trudno byłoby osiągać efekty wysokiej jakości. Jednak sporą rolę w tej pracy mają dyrektorzy, którzy są liderami, spoglądają z perspektywy całości pracy szkoły czy przedszkola. Ich determinacja, konsekwencja, umiejętność zachęcenia do podejmowania wyzwań, wytyczania celów jest niezmiernie istotna. Chcąc nagrodzić wysiłek i pracę kadry zarządzającej w placówkach daltońskich, Polskie Stowarzyszenie Dalton w 2021 roku zainicjowało przyznawanie nagród dyrektorom, którzy szczególnie wyróżnili się w swojej pracy podążając za ideą Planu Daltońskiego oraz są aktywnymi w środowisku lokalnym propagatorami koncepcji Helen Parkhurst. Podziękowania za tę pracę są wyrażane przez nas poprzez przyznanie nagrody Dalton Menager. Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych dyrektorów.

ROK 2021

I.Sołtysiak

Iwona Sołtysiak

Nauczycielka muzyki i matematyki z 30 letnim stażem. Od 2015 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy w gminie Międzyzdroje. Propagatorka i pasjonat Planu Daltońskiego oraz nowoczesnej technologii w edukacji. Refleksyjny praktyk i inspirator projektów przedsięwzięć zarówno szkolnych oraz lokalnych. Razem z zespołem nauczycieli chce tworzyć szkołę przyszłości, w której kształci się kompetencje pozwalające uczniom odnaleźć się w przyszłym świecie.