Konferencja w Holandii

Wydarzenia

Konferencja w Holandii

W dniach 12 – 17 maja 2013 roku odbyła się w Holandii międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Dalton International. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń daltońskich z Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Holandii i Polski. Polskie Stowarzyszenie Dalton reprezentowali członkowie zarządu: Katarzyna Dryjas, Ewa Lewandowska, Anna Wróbel oraz nauczycielki z polskiej szkoły daltońskiej „ABIS” w Łodzi- Agata Juljańska i Kamila Szymańska. Seminaria prowadzone były na Uniwersytecie Pedagogicznym Katholieke Pabo Zwolle. Uczestnicy mieli także możliwość pobytu w daltońskich szkołach podstawowych.