Autor:royco_dal_admin

Gdzie gościł ostatnio plan daltoński

Dalton w Olsztynie

Kolejne listki na daltońskim drzewie

W DRODZE DO REALIZACJI PLANU DALTOŃSKIEGO

Sześciolatek w naszej szkole

Konferencja naukowa – Edukacja wg planu daltońskiego

Z wizytą w Olsztynie

Konferencja w Częstochowie