Dalton w Olsztynie

Wydarzenia

Dalton w Olsztynie

11 kwietnia 2012 odbyła się w Olsztynie konferencja zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod hasłem „Łamiemy stereotypy- pedagogika planu daltońskiego”. Konferencja została objęta patronatem Honorowy Prezydenta Olsztyna oraz Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Zgromadziła nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz studentów. Podczas konferencji wystąpili:

  • dr Elżbieta Wołodźko- Autonomia w procesie edukacji- od przedszkolaka do studenta
  • Anna Sowińska- Praktyczne aspekty łamania stereotypów edukacyjnych na przykładzie planu daltońskiego
  • Katarzyna Dryjas- Pedagogika planu daltońskiego na przestrzeni dziejów
  • Ewa Konieczko- Przedszkole nr 10 w Olsztynie w drodze do realizacji planu daltońskiego
  • Nina Antosz- Niekonwencjonalne metody pracy w Niepublicznym Gimnazjum Nr 11