Blog

Gdzie gościł ostatnio plan daltoński

Wydarzenia

Gdzie gościł ostatnio plan daltoński

Pedagogika planu daltońskiego gościła ostatnio podczas Międzynarodowej Konferencji Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP – 18-20 IV 2012 w Warszawie. Nasz konsultant Katarzyna Dryjas podczas panelu dotyczącego roli i organizacji właściwej przestrzeni edukacyjnej, wygłosiła referat na temat wizualizacji w planie daltońskimi jej znaczeniu w rozwijaniu u dzieci samodzielności.

Byliśmy także obecni na zaproszenie pana Roberta Halika 20 IV 2012 na Forum Edukacyjnym w Krakowie. Katarzyna Dryjas i Anna Sowińska swoje wystąpienia poświęciły rozwojowi planu daltońskiego na świecie i w Polsce oraz kwestii budowania autonomii dziecka w procesie edukacji.