Dalton Meeting w Holandii

Wydarzenia

Dalton Meeting w Holandii

7-11 maja 2012 r. w Zwolle odbyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone edukacji daltońskiej. Na uniwersytecie pedagogicznym Katholieke Pabo Zwolle spotkali się przedstawiciele z Australii, Hiszpanii, Polski, Czech i Holandii. W cyklu szkoleń uczestniczyli trzej nasi konsultanci: Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel i Ewa Lewandowska. Meeting był prowadzony w kooperacji z Dalton International. Mieliśmy okazję poznać ludzi zaangażowanych w edukację daltońska w innych krajach, wymienić doświadczenia a także zobaczyć kilka najlepszych placówek daltońskich w Holandii. Były to dla nas kolejne cenne doświadczenia.