Konferencja naukowa – Edukacja wg planu daltońskiego

Wydarzenia

Konferencja naukowa – Edukacja wg planu daltońskiego

11 kwietnia 2011 r. Przedszkole Publiczne nr 16 wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizowało konferencję naukowo -szkoleniową na temat: „Współczesne koncepcje pedagogiczne- edukacja według Planu Dalton”. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Konferencję otwarła pani dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 mgr Katarzyna Dryjas oraz pani rektor Wyższej Szkoły Biznesy i Przedsiębiorczości prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina.

Wykładowcami podczas konferencji byli goście z Holandii: Roel Rohner- Prezydent i konsultant międzynarodowej fundacji Dalton International oraz Hans Wenke konsultant . Zaprezentowali oni koncepcję pracy wg metody planu daltońskiego zapoczątkowanej przez Helen Parkhurst na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Referowali w jaki sposób rozwinęła się ta koncepcja z perspektywy czasu, przedstawili jej holenderską modyfikację oraz praktyczną stronę pracy tą metodą w przedszkolach i szkołach podstawowych. Podczas spotkania wystąpiła także pani dr Teresa Gumuła, która przekazała wiedzę na temat polskich doświadczeń w tym zakresie w początkach XX wieku. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zgromadziła ponad 150 uczestników nie tylko z naszego powiatu ostrowieckiego ale także województwa świętokrzyskiego a nawet z różnych stron Polski. Z dużym zainteresowaniem słuchał naszych holenderskich gości władze naszego miasta, powiatu, kuratorium, wykładowcy wyższych uczelni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz studenci. Bardzo miłym akcentem była możliwość nabycia polskiej wersji książki „Pedagogika planu daltońskiego” z dedykacją samych autorów- czyli Roela Rohnera i Hansa Wenke, która ukazała się miesiąc temu. Podczas konferencji kolejnym miłym dla naszego miasta akcentem było wręczenie międzynarodowego certyfikatu Dalton International dla Przedszkola Publicznego nr 16 jako placówki daltońskiej, która stosuje w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej koncepcję edukacji planu daltońskiego , jako jedna z trzech w Polsce.