Wydarzenia

Międzynarodowe szkolenie w Lesznie

Konferencja Daltońska

Międzynarodowa Konferencja Daltońska

Certyfikacja Publicznego Przedszkola nr 18 w Szczecinie

I Bałtycki Najazd Gwiazd w Koszalinie

Dzień otwarty w placówkach daltońskich

Międzynarodowa Konferencja Naukowa -„Rola i miejsce edukacji daltońskiej w transformacji systemu edukacji w Polsce”

Seminarium naukowo-dydaktyczne w Holandii

Spotkanie konsultantów w Warszawie