Seminarium naukowo- dydaktyczne z wizytą studyjną „Edukacja daltońska w Holandii”

Szkolenia / Wydarzenia

Seminarium naukowo- dydaktyczne z wizytą studyjną „Edukacja daltońska w Holandii”

Polskie Stowarzyszenie Dalton we współpracy z holenderską fundacją Dalton International zorganizowało w dniach 20-25 maja 2018 roku seminarium naukowo- dydaktyczne z wizytami studyjnymi w holenderskich szkołach daltońskich. W wyjeździe brało udział 34 uczestników, nauczycieli oraz dyrektorów polskich przedszkoli i szkół.
W pierwszym dniu wizyty odwiedziliśmy szkołę Daltonschool de Leeuwerik w Leinderdorp. Na miejscu przywitał nas prezes Dalton International Roel Röhner oraz Monik, która pracuje w szkole jako pedagog. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez naszych holenderskich przyjaciół. Uczestnicy mogli zobaczyć szkołę, aranżację przestrzeni edukacyjnej, pracę nauczycieli i uczniów zorganizowaną zgodnie z zasadami planu daltońskiego a także wysłuchać informacji na temat historii szkoły i jej organizacji. Jak to w szkole daltońskiej naszymi przewodnikami były dzieci, które oprowadzały nas po szkole i udzielały informacji. Na pytanie czy zmieniłyby szkołę na taką tradycyjną wszyscy nasi przewodnicy odpowiedzieli zgodnie, że za nic nie zamieniliby szkoły na inną. Po zakończeniu pobytu w szkole udaliśmy się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie uniwersyteckiego miasta Leiden.W drugim dniu wizyty zwiedzaliśmy szkołę daltońską De Globetrotter w Rotterdamie. Towarzyszyli nam Roel Rohner oraz dr Agata Sowińska. Z radością przywitała nas pani dyrektor Sonia Deutz. Opowiedziała historię powstania tej szkoły oraz zasady jej funkcjonowania. Ogromnym zaskoczeniem dla nas była pani Marta, Polka mama trojga dzieci uczących się w tej szkole. Była naszym przewodnikiem, oprowadzała nas po szkole i dzieliła się swoimi refleksjami. Mogliśmy zaobserwować samodzielność dzieci, niezależnie od wieku, odpowiedzialność za proces uczenia się, współpracę zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz ciekawą przestrzeń edukacyjną. Jednym z interesujących elementów tej placówki jest forma zarządzania tzw. boarding- wizualizowanie celów pracy grona nauczycielskiego.
Po wizycie w szkole daltońskiej mieliśmy okazję zobaczyć współczesną holenderską architekturę Rotterdamu. Nie był to jednak koniec aktywności w tym dniu. Wieczorem uczestnicy wzięli udział w seminarium, które poprowadził prezes Dalton International Roel Rohner. Był to także moment do chwili refleksji i wymiany spostrzeżeń.
Cykl wizyt studyjnych w szkołach daltońskich w Holandii zakończyliśmy w Stedelijk Dalton College Alkmaar, która jest szkołą na poziomie tzw. secondary education, czyli ponad podstawowym. Od 2007 roku College w Alkmaar oficjalnie stał się szkołą daltońską. Dyrektor szkoły Paul Oudejans zapoznał nas z organizacją placówki, która liczy 1100 uczniów. Mieliśmy również okazję dowiedzieć się jak wygląda struktura systemu edukacyjnego w Holandii.
Uczniowie w tej placówce ustalają własne tempo pracy i biorą odpowiedzialność za proces uczenia się, a co za tym idzie za wynik końcowy. Szkoła ma stu procentową zdawalność jeśli chodzi o egzaminy. Oprócz lekcji według stałego planu młodzież ma do dyspozycji jedną godzinę dziennie tzw. „daltońską”. Podczas tego czasu uczniowie mogą samodzielnie wybierać zagadnienia nad którymi chcą pracować, miejsce swojej pracy oraz sposób- czy będą pracować samodzielnie czy z innymi uczniami. Mają również możliwość zaplanowania konsultacji z nauczycielem w zakresie treści edukacyjnych, które sprawiają im trudność. W organizacji tego procesu pomaga im specjalna aplikacja. Szkoła umożliwia także pogłębianie wiedzy z przedmiotów kierunkowych, dzięki którym młodzież rozwija swoje uzdolnienia np.: taniec, teatr, plastyka, muzyka itp. College działa na podstawie zaufania do ucznia, ale to zaufanie musi być wzajemne-uczeń również musi ufać nauczycielowi. I to jest właśnie ten element, który nas najbardziej zachwycił, a którego wciąż brakuje w edukacji w Polsce.
Miłym akcentem kończącym nasz wyjazd do Holandii było wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w wizytach studyjnych. Mamy nadzieję, że wszyscy wrócili z głowami pełnymi pomysłów i inspiracji na wdrażanie planu daltońskiego w swoich placówkach. Dziękujemy organizacji Dalton International za pomoc w przygotowaniu wizyty.