Międzynarodowy Kongres Edukacji Daltońskiej w Deventer

Wydarzenia

Międzynarodowy Kongres Edukacji Daltońskiej w Deventer

Od wielu lat tradycją są Międzynarodowe Kongresy Edukacji Daltońskiej organizowane przez holenderską fundację Dalton International. 7 listopada 2018 roku taki kongres odbył się w Deventer w Holandii. Organizatorami tego wydarzenia była fundacja Dalton International, Holenderskie Stowarzyszenie Dalton oraz Uniwersytet Saxion w Deventer.

Kongres zgromadził 600 uczestników, m.in.: nauczycieli i dyrektorów holenderskich szkół daltońskich oraz przedstawicieli organizacji daltońskich z Chin, Austrii, Niemiec, Belgii. i Polski. Podczas kongresu odbywało się wiele wykładów i warsztatów poświęconych edukacji daltońskiej oraz prezentacja różnorodnych interpretacji idei Helen Parkhurst.

To cykliczne wydarzenie jest także świetną okazją do dzielenia się ciekawymi rozwiązaniami, narzędziami i pomysłami, wymianą doświadczeń na płaszczyźnie międzynarodowej oraz do integracji „społeczności daltońskiej”.

Wśród bogatej oferty warsztatowej znalazły się także wystąpienia przedstawicieli stowarzyszeń daltońskich z innych krajów:

  • Autonomus Management of Mixed Age Family House – interpretacja umiejętności współpracy zaprezentowana przez delegację z Chin,
  • Let’s Daltonize English – połączenie Teorii inteligencji wielorakich i Taksonomii Blooma oraz idei Helen Parkhurst w nauczaniu najmłodszych języka angielskiego – prowadzone przez dr Agatę Sowińską,
  • Mentoring as a student’s guideline – bezpośrednia współpraca na poziomie nauczyciel – uczeń, wspólne ustalanie celów i kierunków bezpośredniej pomocy – reprezentacja z Niemiec,
  • VITA & SPIRIT in two innovative schools in Austria- przykłady planowania pracy niezależnej w szkołach podstawowych – delegacja z Austrii,
  • My Dalton Plan – praktyczne ujęcie pedagogiki planu daltońskiego. Prezentacja metod, narzędzi i form pracy ułatwiających rozwój czterech kluczowych umiejętności- Agata Juljańska, konsultantka Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

W drugim dniu Kongresu odbyła się wizyta studyjna w daltońskiej szkole średniej Daltonvoorburg. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia szkoły, obserwacji jak realizowane są filary planu daltońskiego na wyższym poziomie edukacji, a także zapoznania się z filozofią placówki i jej osiągnięciami.

Polskie Stowarzyszenia Dalton w aktywny sposób włączyło się do udziału w Kongresie. Reprezentowane było przez pięcioosobową delegację (Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel, Agata Juljańska, Renata Michalak, Elżbieta Misiorna).

Agata Juljańska