Międzynarodowa Konferencja Daltońska

Wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Daltońska

25.05.2017 roku w Austrii w Deutschlandsberg odbyła się Międzynarodowa Konferencja Daltońska. W spotkaniu uczestniczyli goście z Holandii, Chin, Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Austrii.

Spotkanie otworzył burmistrz miasta Josef Wallner, który jest fanem edukacji postępowej i wspiera takie inicjatywy. Następnie prezes Austriackiego Stowarzyszenia Dalton Jurgen Peters powitał gości i podziękował zespołowi szkoły Sternschule i przedstawicielom Dalton International za wspaniałą, wieloletnią współpracę.

Część merytoryczną, swoim wystąpieniem pt.: „Living Dalton”, rozpoczął prezes Dalton International Roel Röhner. Podkreślił dynamikę zmian zachodzących z kolejnymi pokoleniami. Mówił o tym, że świat wokół nas się zmienia, a szkoły wyglądają niemal identycznie jak 30 lat temu. Nie mówił o potrzebie wprowadzenia tabletów, czy rozmaitych nowych technologii do klas, tylko przedstawiał istotę inspirowania dzieci, motywowania, zaangażowania z uwzględnieniem nowych umiejętności. Udowodnił tym, że idea Helen Parkhurst z 1924 roku jest nadal aktualna i wpisuje się w rozwijanie umiejętności XXI wieku.

Po tym wystąpieniu delegacje podzieliły się na dwa zespoły. Część uczestniczyła w warsztacie Hansa Wenke o istocie roli koordynatora daltońskiego, a druga w warsztacie prowadzonym przez Marian Soullie i Marlies van Sluijs o zastosowaniu w pracy programu Snappet 3.0 .

W drugiej turze warsztatów Jurgen Peters przedstawił jak wygląda system certyfikacji szkół daltońskich w Austrii, natomiast Paul Bruijn podkreślał wartość refleksji w pracy nauczyciela i ucznia.

W ostatniej turze warsztaty poprowadzili Roel Röhner, i nasze konsultantki: Agata Juljańska i Kamila Szymańska. Wystąpienie było poświęcone planowi daltońskiemu w XXI wieku. Prelegenci odpowiadali na pytanie „dlaczego warto wybrać ten sposób pracy?”. Nawiązywali też do teorii Golden Circle Simona Sineka.

Uczestnicy konferencji mogli też zobaczyć szkołę daltońską Sternschule, w której nauczyciele i uczniowie zaprezentowali gościom swoje rozwiązania i metody pracy.

Na zakończenie konferencji miało miejsce wystąpienie Franziski Püller – twórczyni pedagogiki Püller. Opowiadała o tym, że „Przyszłość rozpoczęła się wczoraj”, zatem należy dostosować dzisiejszą edukację do wymagań przyszłości.

Konferencję zamknęła debata, w której uczestniczyli przedstawiciele państw biorących udział w konferencji. Mogli wymienić się swoimi wnioskami i refleksjami.