Konferencja Daltońska

Wydarzenia

Konferencja Daltońska

17 listopada 2017 r. odbyła się tradycyjnie już organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dalton Międzynarodowa Konferencja Daltońska. W tym roku konferencja zorganizowana była we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, pod tytułem „Przyszłość zaczyna się dziś”- Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci. W konferencji uczestniczyło blisko 200 osób z różnych stron Polski, zarówno ze szkół i przedszkoli daltońskich oraz innych placówek, które zainteresowała tematyka i propozycje przygotowane przez organizatorów. Uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie dr Mariusz Paździor oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton Katarzyna Dryjas.
W programie konferencji przewidziano m.in.: wizyty studyjne w lubelskich przedszkolach daltońskich, a w głównej części sesję plenarną oraz warsztaty. Specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele z Holandii: Prezydent Dalton International Roel Rohner oraz Joyce Wierda- członek Dalton Holnadia i nauczyciel daltoński szkoły Delftse Daltonschool. Podczas sesji plenarnej wystąpili zaproszeni goście: Roel Rohner, dr hab. Renata Michalak- prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Agata Sowińska- Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, ks. dr Łukasiewicz- Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Warsztaty podczas konferencji poprowadzili: Joce Wierda- Delftse Daltonschool z Holandii, Agata Juljańska i Kamila Szymańska- szkoła daltońska ABIS w Łodzi, Dorota Czerwonka- niezależny konsultant, szkoleniowiec i coach edukacyjny oraz Justyna Cholewińska- dyrektor Prywatnego Dwujęzycznego Przedszkola „Motylek” w Lublinie, trener, coach. Ciekawym elementem była także sesja plakatowa, podczas której placówki dzieliły się swoimi doświadczeniami w realizacji koncepcji planu daltońskiego. Tradycyjnie na zakończenie zostały wręczone certyfikaty dla placówek, które pomyślnie przeszły audyt i otrzymały miano placówek daltońskich. Powitano także w gronie nowe placówki, które rozpoczęły proces certyfikacji. Zostały także wręczone nagrody w konkursie na najciekawszą instrukcję czynnościową. Bardzo miłym akcentem było wręczenie Roelowi Rohnerowi przez Prezesa PK OMEP Annę Wróbel jubileuszowej odznaki z okazji 50-lecia Polskiego Komitetu OMEP , w dowód uznania za 10 lat wspierania organizacji i propagowania w Polsce planu daltońskiego. Długi, ale ciekawy i owocny dzień konferencji zakończył koncert kwartetu smyczkowego „Ladies quartet”.