Międzynarodowe szkolenie w Lesznie

Szkolenia / Wydarzenia

Międzynarodowe szkolenie w Lesznie

W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyło się międzynarodowe szkolenie pod hasłem: „Pedagogika planu daltońskiego – przyszłość i praktyka”, zorganizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z różnych stron Polski. Szkolenie oficjalnie otworzyła dr Anna Bartkowiak.

Gośćmi honorowymi byli Prezes holenderskiej fundacji Dalton International Roel Rohner oraz konsultant Dalton International Hans Wenke, którzy w pierwszej części spotkania zaprezentowali wykłady dotyczące pedagogiki planu daltońskiego.

Roel Röhner w swoim wystąpieniu nawiązał do przyszłości planu daltońskiego, czy jest on wciąż aktualny we współczesnych czasach. Podkreślił, że dla edukacji przyszłość zaczyna się dziś. Nie wiemy jak będzie świat wyglądał za 20 lat, a do tej przyszłości musimy przygotować nasze dzieci. Warto zatem wyposażyć je w takie umiejętności jak samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy czy refleksyjne myślenie, które stanowią filary edukacji daltońskie. Roel Rohner podkreślił, że sekret edukacji leży w szacunku do dziecka i dawaniu mu zaufania. Dobra daltońska edukacja to nie tylko nauka, ale to sposób życia.

Wykład Hansa Wenke poświęcony był kompetencjom kluczowym nauczyciela daltońskiego. Dobrego nauczyciela można porównać do ogrodnika. Zarówno nauczyciel jak i ogrodnik są odpowiedzialni za jak najlepszy stan rozwoju. W przypadku ogrodnika rośliny same rosną a czy nauczyciel potrafi zaufać uczniowi i pozwala mu uczyć się samodzielnie i odpowiedzialnie? Nauczyciel daltoński odpowiada na potrzeby ucznia i rozmawia z uczniem a nie tylko o uczniu. Czym jest Dalton? To rzeczywiste słuchanie dziecka!

Część plenarną podsumowała prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton Katarzyna Dryjas, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że edukacja daltońska odpowiada na potrzeby dzieci i stanowi bogate środowisko aktywnego uczenia się. Przedstawiła również historię oraz jak wygląda rozwój planu daltońskiego w Polsce.

Część druga szkolenia miała wymiar praktyczny i odbyła się w grupach warsztatowych. Uczestnicy mogli zapoznać się z praktycznymi przykładami zastosowania planu daltońskiego w przedszkolu. Przykłady dobrej praktyki w tym zakresie przedstawiła Katarzyna Dryjas. Warsztat na temat zastosowania edukacji daltońskiej w szkole podstawowej poprowadziły konsultantki Polskiego Stowarzyszenia Dalton- Agata Juljańska i Kamila Szymańska.

Osoby zainteresowane nauką języka angielskiego mogły natomiast uczestniczyć w szkoleniu „Let’s Daltonize English, które poprowadziła dr Agata Sowińska, przedstawiciel Dalton International Research Platform.  Zaprezentowała innowacyjny program do nauki języka angielskiego oparty na założeniach pedagogiki planu daltońskiego, teorii inteligencji wielorakich oraz taksonomii Blooma.

Pobierz prezentację w PDF

Szkoleniowcy:
Roel Röhner – Prezydent Dalton International, konsultant daltoński, pracuje z zespołami nauczycieli, grupami koordynatorów planu daltońskiego, a także grupami dyrektorów szkół daltońskich. Autor książek o pedagogice planu daltońskiego, które powstały przy współudziale Hansa Wenke, konsultanta międzynarodowego edukacji daltońskiej.
Hans Wenke – Konsultant Dalton International, pracuje z zespołami nauczycieli, grupami koordynatorów planu daltońskiego i dyrektorami szkół daltońskich. Autor wielu publikacji na temat planu daltońskiego.
Katarzyna Dryjas – Prezes i konsultant Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim posiadającego międzynarodowy certyfikat International Dalton School. Autorka publikacji, edukator, koordynator projektów w ramach programu Comenius i Erasmus+.
dr Agata Sowińska – zajmuje się dydaktyką języka angielskiego, problematyką z zakresu pedagogiki ogólnej, metodyką języka angielskiego. Magister filologii angielskiej, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, członek platformy badawczej Dalton International, członek Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Autorka książki: „Innowacje w edukacji języka angielskiego w liceach ogólnokształcących” wydawnictwa Episteme Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.
Agata Juljańska – konsultant i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dalton, autorka publikacji n/t planu daltońskiego
Kamila Szymańska – konsultant i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dalton, autorka publikacji n/t planu daltońskiego