Międzynarodowa Konferencja Naukowa -„Rola i miejsce edukacji daltońskiej w transformacji systemu edukacji w Polsce”

Wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa -„Rola i miejsce edukacji daltońskiej w transformacji systemu edukacji w Polsce”

W dniach 21-22.11.2016 r w Poznaniu odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dalton przy współudziale Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Tematem tegorocznego spotkania była „Rola i miejsce edukacji daltońskiej w transformacji systemu edukacji w Polsce”. Spotkanie ponownie zgromadziło entuzjastów i praktyków pracy w oparciu o założenia planu daltońskiego. Zaproszeni zostali wykładowcy z Holandii, którzy przybliżyli polskim nauczycielom ideę i filozofię planu daltońskiego. W sesji plenarnej wystąpiły Annemarie Wenke wykładowca uniwersytetu Katholieke Pabo w Zwolle ze swoim wykładem pt.: „Wsłuchiwanie się w głos dziecka”, dr Ewa Lewandowska „Edukacja daltońska a edukacja dla zrównoważonego rozwoju” oraz prof. UAM, dr hab. Kinga Kuszak, „Współczesność i przyszłość jako wyzwanie dla edukacji przedszkolnej”.

Po sesji plenarnej rozpoczęła się część warsztatowa prowadzona przez edukatorów
i praktyków z Holandii i Polski. Prezydent Dalton International Roel Rohner analizował czy plan daltoński jest odpowiedzią na problemy uczniów XXI wieku i czy idea stworzona przez Helen Parkhurst z powodzeniem może być wdrażana we współczesnych szkołach. Hans Wenke mówił o tym w jaki sposób motywować nauczycieli, natomiast warsztat Tabitha Verhulst odnosił się do siły jaka drzemie w nauczycielach, dyrektorka daltońskiej szkoły w Rotterdamie dzieliła się z uczestnikami swoimi rozwiązaniami w pracy z nauczycielami. Warsztaty prowadzone przez polskich nauczycieli odnosiły się do praktycznych rozwiązań dotyczących oceniania kształtującego (mgr Anna Siemiątkowska), rozwijania świadomości uczniów poprzez łączenie edukacji daltońskiej i froeblowskiej w przedszkolach (mgr Katarzyna Małek) rozwijaniu autonomii uczniów (mgr Anna Sowińska). Wszystkie warsztaty i wykłady były nowym zastrzykiem inspiracji dla uczestników oraz motywacją do głębszej refleksji nad ideą edukacji daltońskiej oraz roli jaką pełnią w niej uczeń i nauczyciel. Uroczyste zakończenie konferencji było również momentem na wręczenie certyfikatów placówkom daltońskim oraz powitania nowych szkół i przedszkoli rozpoczynających pracę w oparciu o tę ideę. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej zorganizowanej na terenie przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy” gdzie na żywo mogli obserwować jak działa plan daltoński w praktyce.

Konferencja była też okazją do świętowania pięciolecia istnienia naszego stowarzyszenia. Był pyszny tort i gromkie STO LAT odśpiewane przez wszystkich miłośników planu daltońskiego. Niech wszystkie dobre życzenia się spełniają.