Wizyta studyjna w Holandii

Wydarzenia

Wizyta studyjna w Holandii

W wyniku aktywności Poznańskiego Oddziału OMEP w porozumieniu z Dalton International i Polskiego Stowarzyszenia Dalton, w dniach 25-29 marca 2015 r. odbyła się wizyta studyjna w Holandii dla 30 nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół. W ramach programu wizyty odbyły się trzy seminaria i wizyty studyjne w rekomendowanych placówkach daltońskich. Prelegentami byli: Roel Rohner (President of Dalton International) – Jak aktualny jest Dalton?, Teresa Grad (Prezes Poznańskiego Oddziału OMEP) – Edukacja wg planu daltońskiego w Polsce, dyskusja, ewaluacja projektu, Ewa Lewandowska (Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton) – Edukacja Daltońska w Holandii i w Polsce – perspektywy urozmaicenia oferty edukacyjnej w Polsce. Wizyty studyjne były bardzo ważnym punktem programu wyjazdu. Dyrektorzy placówek, nauczyciele i uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do naszego przyjazdu. Członkowie Stowarzyszeń PK OMEP i Dalton Polska mieli okazję u źródła zobaczyć jak wygląda organizacja procesu edukacyjnego w placówkach daltońskich Holandii i zastanowić się na perspektywami rozwoju przedszkoli i szkół w Polsce. Bardzo dziękujemy Roelowi Rohnerowi, dyrektorom szkół i uczniom za organizacje, gościnę i pomoc w oprowadzaniu po placówkach.

Ewa Lewandowska