Konferencja dla dyrektorów i koordynatorów placówek daltońskich

Wydarzenia

Konferencja dla dyrektorów i koordynatorów placówek daltońskich

W dniu 20 listopada 2015 roku w Łodzi odbyła się już trzecia międzynarodowa konferencja dla dyrektorów i koordynatorów placówek daltońskich „Edukacja według planu daltońskiego – wiedza i praktyka”. Spotkanie zgromadziło blisko 150 osób. Pierwszą część konferencji stanowiła wizyta studyjna w szkole daltońskiej tj. w Szkole Podstawowej ABIS, zaś część wykładowa miała miejsce w Instytucie Europejskim. Gościem honorowym był Prezydent Dalton International z Holandii Roel Rohner. Podczas konferencji zostały wręczone pierwsze certyfikaty placówek daltońskich dla przedszkoli i szkół. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton powitała także nowe placówki, które rozpoczęły współpracę ze Stowarzyszeniem.