Szkoła Podstawowa im Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Szkołą Daltońską

Wydarzenia

Szkoła Podstawowa im Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Szkołą Daltońską

W piątek, 20 listopada 2015 roku razem z Dyrektorem szkoły wzięłyśmy udział w corocznej konferencji „Edukacja według planu daltońskiego – wiedza i praktyka ” w Łodzi.

Od 2012 roku kiedy to w klasach pierwszych rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej nauczyciele naszej szkoły biorą udział w konferencjach z udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Dalton International oraz nauczycieli zainteresowanych koncepcją Planu Daltońskiego. W 2013 roku gdy konferencja odbywała się w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, po raz pierwszy nauczycielki klas pierwszych zaprezentowały swoją pracę według koncepcji Planu Daltońskiego. Również w tym roku wystawione do wglądu w holu Instytutu Europejskiego w Łodzi przywiezione przez nas materiały, cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli szkół z całej Polski. Cieszy nas, że pozytywnie o naszych działaniach wypowiadał się Roel Röhner Prezydent Dalton International (gościł w naszej szkole w 2013 roku). Podczas konferencji kol. Dorota Domagała zaprezentowała wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ilustrując wystąpienie zdjęciami i krótkimi filmami pracy naszych uczniów.

Udział w tegorocznej konferencji był dla nas wyjątkowy, ponieważ na jej zakończenie Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton Katarzyna Dryjas wręczyła Dyrektorowi Robertowi Plewce Certyfikat Szkoły Daltońskiej. Jest to dla nas bardzo wysokie wyróżnienie, bowiem do tej pory
w Polsce funkcjonowała jedna Szkoła Podstawowa ABiS „Szkoła dla dziecka” w Łodzi placówka niepubliczna. Szkoła Podstawowa w Śmiglu oraz Szkoła Podstawowa w Dzbeninie (szkoła ta również w Łodzi otrzymała certyfikat), to dwie szkoły które jako pierwsze szkoły publiczne
w Polsce otrzymały certyfikaty daltońskie.

Spoglądając na naszą czteroletnią „przygodę” z Planem Daltońskim można by powiedzieć, że historia zatoczyła koło, gdyż właśnie w Łodzi, w Szkole Podstawowej ABiS uzyskałyśmy od Pani Anny Sowińskiej i jej nauczycielek pierwsze wskazówki dotyczące pracy według tej koncepcji
i teraz po czterech latach również w Łodzi nasza szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Daltońskiej. Czy to zakończenie naszych działań? Nie, jest to impuls do dalszej pracy, do doskonalenia warsztatu pracy, do współpracy z nauczycielami którzy chcą realizować swój zawód
w sposób twórczy dla dobra dziecka. Wszystkim którzy nas wspierali składamy serdeczne podziękowania.

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

Dorota Domagała, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska