Konferencje daltońskie 19-23 XI 2014

Wydarzenia

Konferencje daltońskie 19-23 XI 2014

Na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Dalton w listopadzie gościliśmy Prezydenta Dalton International Roela Röhnera.

Kalendarium wydarzeń

19.11.2014r. POZNAŃ – Międzynarodowa konferencja na temat: „Koncepcja planu daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka”, organizator Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu i Poznański Oddział PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, w konferencji uczestniczyło 120 nauczycieli akademickich, studentów, dyrektorów i nauczycieli. Wystąpienia prezentowali prof. UAM, dr hab. Kinga Kuszak, Roel Röhner i Katarzyna Dryjas.

Podczas pobytu w Poznaniu President Dalton Imternational odwiedził Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy“, które wdraża plan daltoński.

20.11.2014r. LESZNO – Midzynarodowa konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołe Humanistyczną im. Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Dalton

„Pedagogika planu daltońskiego w edukacji elementarnej”. W konferencji uczestniczyło ponad 200 nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. Wystąpienia prezentowali Roel Röhner i Katarzyna Dryjas.

Podczas wizyty w Lesznnie Prezydent Dalton International odwiedził Przedszkole nr 20 „Baśniowa Kraina“, które wdraża plan daltoński.

21.11.2014r. ŁÓDŹ – Wizyta w Szkole ABIS Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Dalton – Katarzyny Dryjas oraz Prezydenta Dalton International – Roela Röhnera. Dla społeczności Szkoły to wyróżnienie oraz możliwości podzielenia się swoimi pomysłami i rozwiązaniami związanymi z edukacją daltońską. Zwiedzaniu szkoły towarzyszyły rozmowy z nauczycielami oraz uczniami.

22.11.2014r. WARSZAWA – szkolenie dla koordynatorów i dyrektorów przedszkoli i szkół daltońskich – łącznie 80 uczestników.

23.11.2014r. WARSZAWA – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Konferencje szkoleniowe dla słuchaczy studiów podyplomowych – 130 słuchaczy.