Komunikat Polskiego Stowarzyszenia Dalton

Wydarzenia

Komunikat Polskiego Stowarzyszenia Dalton

Od 2011 roku, kiedy powstało Stowarzyszenie i za jego sprawą edukacja daltońska zaczęła wracać do Polski zauważamy ogromne zainteresowanie szkoleniami w tym zakresie. Oprócz wydawanych na ten temat publikacji oraz organizowanych konferencji istnieje duże zainteresowanie, ze strony środowiska nauczycieli i studentów, formą warsztatową prowadzoną przez praktyków, w celu pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Tylko konsultanci Stowarzyszenia (Katarzyna Dryjas, Ewa Lewandowska, Anna Wróbel, Anna Sowińska, Agata Juljańska, Kamila Szymańska) mają wiedzę i doświadczenie gwarantujące jakość prowadzonych szkoleń i są uprawnione do ich prowadzenia.

Treści i jakość szkoleń powadzonych przez inne osoby nie jest nam znana, a Stowarzyszenie nie ponosi za nie odpowiedzialności.