Konferencja w Holandii

Wydarzenia

Konferencja w Holandii

W dniach 26-30 maja 2014 na Uniwersytecie Katholieke Pabo Zwolle w Holandii odbyła się czwarta już konferencja poświęcona planowi daltońskiemu zorganizowana przy współpracy z Dalton International. W konferencji tej uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Dalton: Anna Wróbel, Katarzyna Dryjas, dr Ewa Lewandowska, Kamila Szymańska i Agata Juljańska. Ten międzynarodowy coroczny już meeting zgromadził także przedstawicieli z Austrii, Hiszpanii, Holandii a nawet Chin. Konferencja obfitowała w wykłady, warsztaty, dzielenie się wiedzą w zakresie planu daltońskiego przez poszczególne państwa a także wizyty studyjne w szkole podstawowej De Maten oraz gimnazjum i liceum Maurick College.