Blog

XI Międzynarodowa Konferencja Daltońska

Artist

XI Międzynarodowa Konferencja Daltońska

XI Dalton International Dalton Conference
Plan Daltoński strategią profesjonalizacji zawodowej nauczycieli
The Dalton as a strategy for professional professionalisation of teachers
18-19 listopada 2022/November 18-19, 2022

Program Konferencji:

FORMULARZ ZAPISU NA KONFRENCJĘ

Komitet naukowy/ Scientific Committee:
Przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Renata Michalak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr Małgorzata Czapla, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
mgr Elżbieta Misiorna, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Komitet organizacyjny/ Conference organizing committee:
Przewodnicząca: mgr Katarzyna Dryjas, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton
prof. UAM dr hab. Renata Michalak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
mgr Anna Wróbel, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton
mgr Elżbieta Misiorna, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
mgr Teresa Grad, Polskie Stowarzyszenie Dalton
mgr Agata Juljańska, Polskie Stowarzyszenie Dalton
mgr Katarzyna Małek, Polskie Stowarzyszenie Dalton
mgr Kamila Szymańska, Polskie Stowarzyszenie Dalton

Miejsce konferencji:
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM Poznań 60-568 ul. Szamarzewskiego 89 bud. E aula nr B

Prelegenci:

Organizatorzy:

Partnerzy strategiczni: