KARTA ZGŁOSZENIA


udział w szkoleniu przygotowującym nauczycieli do pracy zgodnie z koncepcją edukacji daltońskiej.
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym module szkoleniowym lub w całym cyklu.
Osoby uczestniczące we wszystkich modułach szkoleniowych otrzymają dodatkowo zaświadczenie ukończenia kursu "Nauczyciel daltoński".
1 Informacje kontaktowe
2 Miejsce szkolenia
udziałmiejscaMiastoTermin
0 Poznań
Przedszkole nr 148, os. B. Chrobrego 121
8 czerwca 2019
0 Konin
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 44
25 maja 2019
4 Lublin
Przedszkole nr 54, ul. Lwowska 34
11 maja 2019
2 Łódź
Przedszkole "Galileo", ul. Hetmańska 9
11 maja 2019
13 Częstochowa
Miejskie Przedszkole nr 7, ul. Mireckiego 25 A
11 maja 2019
11 Warszawa
Przedszkole nr 31, ul. Krucza 19
25 maja 2019
0 Koszalin
Przedszkole nr 34, ul. J.Bema 9
29 czerwca 2019
3Opłata za szkolenie (1 moduł)
wybórkosztStatus członkowski
230 złNauczyciel, dyrektor placówki daltońskiej, placówki w procesie certyfikacji lub pod opieką Polskiego Stowarzyszenia DALTON
260 złInni uczestnicy

* Opłata obejmuje wizytę studyjną w placówce daltońskiej, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Zniżki dotyczą członków i placówek, które mają uregulowane składki członkowskie.

Wpłaty należy dokonać na konto Polskiego Stowarzyszenia Dalton 36 1020 2674 0000 2202 0104 9782 (w tytule przelewu dopisek: szkolenie PSD 2019)
4Poziom edukacyjny
wybórPoziom
przedszkole
nauczanie poczatkowe
klasy 4-8
szkoła ponadpodstawowa
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: