KARTA ZGŁOSZENIA


udział w szkoleniu przygotowującym nauczycieli do pracy zgodnie z koncepcją edukacji daltońskiej.
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym module szkoleniowym lub w całym cyklu.
Osoby uczestniczące we wszystkich modułach szkoleniowych otrzymają dodatkowo zaświadczenie ukończenia kursu "Nauczyciel daltoński".
1 Informacje kontaktowe
2 Miejsce szkolenia
udziałmiejscaMiastoTermin
13 Poznań
Przedszkole nr 148, os. B. Chrobrego 121
8 czerwca 2019
10 Konin
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 44
25 maja 2019
13 Lublin
Przedszkole nr 54, ul. Lwowska 34
11 maja 2019
10 Łódź
Przedszkole "Galileo", ul. Billewiczówny 15
11 maja 2019
26 Częstochowa
Miejskie Przedszkole nr 7, ul. Mireckiego 25 A
11 maja 2019
17 Warszawa
Przedszkole nr 31, ul. Krucza 19
25 maja 2019
16 Koszalin
Przedszkole nr 34, ul. J.Bema 9
29 czerwca 2019
3Opłata za szkolenie (1 moduł)
wybórkosztStatus członkowski
230 złNauczyciel, dyrektor placówki daltońskiej, placówki w procesie certyfikacji lub pod opieką Polskiego Stowarzyszenia DALTON
260 złInni uczestnicy

* Opłata obejmuje wizytę studyjną w placówce daltońskiej, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Zniżki dotyczą członków i placówek, które mają uregulowane składki członkowskie.

Wpłaty należy dokonać na konto Polskiego Stowarzyszenia Dalton 36 1020 2674 0000 2202 0104 9782 (w tytule przelewu dopisek: szkolenie PSD 2019)
4Poziom edukacyjny
wybórPoziom
przedszkole
nauczanie poczatkowe
klasy 4-8
szkoła ponadpodstawowa
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: