Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach

ul. Gromadzka 7
Numer tel: 61 814 83 51