SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA

ul. Jodłowa 3
Numer tel: 91 328 41 06