Międzynarodowa Konferencja Daltońska w Brnie

Wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Daltońska w Brnie

5 maja 2016 r. w Brnie odbyła się 20 Międzynarodowa Konferencja Daltońska. Czesi świętowali 20-lecie działalności Czeskiego Stowarzyszenia Dalton. Swoje wystąpienia mieli, m.in.: Roel Rohner i Hans Wenke. Rozwój idei Helen Parkhurst na terenie naszego kraju przybliżyła Pani prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton – Katarzyna Dryjas. Polskie Stowarzyszenie reprezentowały także Agata Juljańska i Kamila Szymańska. Nasze konsultantki poprowadziły warsztaty i zaprezentowały rozwój planu daltońskiego w Polsce po 5 latach działalności. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton wręczyła podczas otwarcia konferencji podziękowania przedstawicielom Holandii i Czech za pomoc w popularyzacji i rozwoju planu daltońskiego w Polsce.