Czym jest certyfikacja

Stowarzyszenia Dalton?

Jeśli chcesz wprowadzić w swoim przedszkolu czy szkole Plan Daltoński, zdobyć potrzebną, praktyczną wiedzę jak to zrobić i mieć pewność, że robisz to we właściwy sposób, warto zdecydować się na cały proces wdrażania koncepcji. Jesteśmy prekursorem Planu Daltońskiego w Polsce. Od 2011 r – od powołania Polskiego Stowarzyszenia Dalton, jako jedyna profesjonalna instytucja zajmujemy się Certyfikacją szkół i przedszkoli. Certyfikat Przedszkole Daltońskie/ Szkoła Daltońska świadczy o zastosowaniu Planu Daltońskiego oraz o wysokiej jakości realizacji koncepcji.

Certyfikacja

Dla kogo to jest?

W proces certyfikacji może zaangażować się każda szkoła i przedszkole, które chcą unowocześnić swoją pracę, stworzyć dzieciom i rodzicom inną, bardziej efektywną ofertę edukacyjną, zbudować efektywny, współpracujący zespół nauczycieli, wyróżnić się w środowisku, w innowacyjny, przyjazny sposób realizować swoje cele i podstawę programową.

Jak wygląda

proces certyfikacji?

Proces certyfikacji obejmuje cykl 3 szkoleń realizowanych w placówce.
Nasi konsultanci wspierają nauczycieli na poszczególnych etapach.
Po każdym szkoleniu udzielają także wskazówek i informacji zwrotnej z obserwacji stanu wdrażania zmian zgodnych z Planem Daltońskim.

Przygotowują także placówkę do audytu, który jest uwieńczeniem i podsumowaniem całego procesu. Dobrą i najbardziej efektywną praktyką jest wdrożenie Planu Daltońskiego w całej placówce. Jeśli jednak szczególnie w dużych szkołach pojawiają się jakieś trudności a koncepcja jest zaimplementowana w wybranych klasach, istnieje możliwość nadania certyfikatu konkretnej klasie, a szkoła może otrzymać certyfikat szkoły z klasami daltońskimi.
DSC_5102-min

Jaki jest

pierwszy krok?

Zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat planu daltońskiego na naszej stronie www lub z innych wiarygodnych źródeł. Zainteresować tematem pozostałych nauczycieli w celu zainspirowania całego zespołu. Swoją deklarację należy zgłosić na piśmie ( w formie skanu emailem lub przesłać pocztą) w formie prośby o rozpoczęcie procesu certyfikacji placówki. Warto do pisma dołączyć uchwałę rady pedagogicznej w tej sprawie, jako świadomie podjętą decyzję społeczności nauczycielskiej i deklarację wdrażania podjętych działań, które będziemy wspólnie z Państwem realizować.

Dlaczego warto

wdrożyć Plan Daltoński?

Planu Daltońskiego się nie robi, Planem Daltońskim się żyje. To nie tylko sposób na edukację ale sposób na życie. Jeśli chcemy naprawdę zmienić sposób nauczania i uczenia się to nie wystarczy jedynie zdawkowa wiedza zaczerpnięta z mało wiarygodnych źródeł. Nie ma możliwości osiągnięcia konkretnych efektów przez realizację elementów koncepcji. Plan Daltoński albo jest z nami w codziennej pracy z dziećmi we wszystkich aspektach, albo nie ma go wcale. Jeśli Wam się spodoba nasza wizja zmiany po pierwszym, wstępnym szkoleniu możecie podjąć proces certyfikacji w każdej chwili i kontynuować szkolenia.
DSC_3267-min

Ile to kosztuje?

Koszt procesu certyfikacji jest ustalany indywidualnie z każdą placówką w zależności od jej lokalizacji (potrzeby dojazdu, noclegu konsultanta itp.). Warto jednak zainwestować w certyfikację ponieważ płatne są tylko szkolenia a audyt placówki jest wykonywany w ramach szkoleń.

Jak się można zgłosić?

Wypełnij formularz