Poniżej prezentujemy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia DALTON

 

Nazwisko i imię Funkcja

ZARZĄD

Katarzyna Dryjas Prezes
Anna Wróbel wiceprezes
Katarzyna Małek sekretarz
Dorota Dobrowolska skarbnik
Kamila Szymańska członek zarządu
Agata Juljańska członek zarządu
Teresa Grad członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Urszula Komorowska przewodnicząca
Joanna Kurak członek
Małgorzata Ramos członek