Sklep

Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka Nr 8 i 9

44,00 

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

Z ogromną radością informujemy, że wraz z początkiem 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dalton rozpoczęło wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”. Inicjatywa
ta ma służyć popularyzacji idei edukacji daltońskiej. W związku z tym w czasopiśmie znajdują się m.in.: opracowania naukowe założeń pedagogiki planu daltońskiego; aplikacje praktycznych wskazówek i rozwiązań edukacyjnych; informacje o specyfice funkcjonowania placówek daltońskich w kraju i świecie oraz ważne wydarzenia dotyczące upowszechniania koncepcji Planu Daltońskiego.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie stanowi on płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego. Zapraszamy do publikowania na łamach Czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłanie tekstów na adres Redakcji:
„Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka
Os. Bolesława Chrobrego 121,
60-681 Poznań
E-mail: inspiracje.redakcja.poznan@gmail.com

Category:
Share:

1. ARTYKUŁY I POLEMIKI
Edukacja zdalna – jaka była, jaka jest, jaka będzie? – Jacek Pyżalski, Natalia Walter
Proces „osadzania” i dalszy rozwój edukacji daltońskiej w twojej szkole – Roel Rohner
Embedding and further development of Dalton in your school – Roel Rohner
Wdrażanie kontraktu w ujęciu Malcolma Knowlesa w liceum daltońskim – Agata Sowińska
Energia „wielointeligentnej” motywacji – Aldona Kopik
Jadwiga Młodowska – prekursorka Planu Daltońskiego w Polsce – Katarzyna Dryjas

2. ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE W EDUKACJI DALTOŃSKIEJ
Szkoła z koroną – Agnieszka Łupkowska
A jak poszedł król na wojnę – Zofia Głowacka
Z książką można wszystko – jak uczyć się w domu, jak bawić się czytaniem? – Małgorzata Swędrowska
Kreatywnie chociaż nudno – Adrianna Gierszewska

Zdalne lekcje w czasie pandemii. Okiem nauczyciela – Joanna Hofman
Organizacja kształcenia na odległość w szkole Cogito – Marzena Kędra
Escape room, czyli matematyka w działaniu – Justyna Peret, Anna Hnatejko
Zdalne nauczanie – Kinga Piekarska
Małe klasy – Ewa Zięba
Edukacja w trochę innym wymiarze – Anna Janik, Anita Stachowiak

Refleksja jako nieodłączny proces nauczania i wychowania – Ewa Majewska-Gocek
Wizja edukacji przyszłości – co należy zmienić? – Gabriela Matuszewska
Edukacja w Koronie – Joanna Łukasiewicz
Korona w edukacji – Justyna Dolatowska-Wolny
Edukacja zdalna w moim przedszkolu – Marzenna Bolińska
Zaprzyjaźnijmy się – projekt zajęć – Marta Bajaczyk, Oliwia Chudy, Anna Haładyn, Karolina Kubik, Maja Maliszewska, Aneta
Mikołajczyk
Projekt „REFLEKSJA” – Dorota Michalak
E-rozwiązania dla Planu Daltońskiego w szkole – Dorota Michalak

E-rozwiązania dla Planu Daltońskiego w szkole – Elżbieta Kujawa
Coaching nauczycielski w koronie, czyli jak wesprzeć rodzica w dobie pandemii? – Paulina Roszyk
Waldorfska Szkoła Wirtualna, czyli Wyzwania – Sukces – Wsparcie! – Społeczność Nauczycielska
3. WYDARZENIA I INFORMACJE
Recenzja publikacji: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele? – Joanna Zembroń
Recenzja: Wokół dylematów i rozwiązań… – Justyna Juskowiak
Recenzja: Edukacja w koronie – Joanna Grem
O autorach – notki biograficzne

„Inspiracje Daltońskie” to kwartalnik, który służy przede wszystkim popularyzacji idei i rozwiązań praktycznych w zakresie zindywidualizowanego nauczania stanowiącego istotę koncepcji pedagogicznej stworzonej przez Helen Parkhurst na początku ubiegłego stulecia. Wpisuje się ona w nurt Nowego Wychowania, który zapoczątkował zupełnie odmienne od dotychczasowego postrzeganie dziecka oraz jego zasobów. Obecnie w Polsce obserwuje się powrót do tych idei, a także prawdziwy renesans edukacji alternatywnej, co dodatkowo wzmacnia sens podjętych działań. Realizacja założeń Planu Daltońskiego tworzy każdemu dziecku szczególnie sprzyjający kontekst optymalizacji jego szans rozwojowych, głównie poprzez wyjątkową aranżację przestrzeni edukacyjnej i wizualizację procesu kształcenia. Sukces edukacyjny dziecka zależy jednak w znacznej mierze od profesjonalizmu nauczyciela, wychowawcy, jego wielostronnych kompetencji, wśród których twórcze oraz wrażliwe, a także odpowiedzialne podejście do wszystkich elementów procesu kształcenia stanowi najwyższą wartość. Dlatego też Czasopismo ma stanowić prawdziwą płaszczyznę wymiany doświadczeń, poszukiwania i odkrywania znaczeń oraz konstruowania osobistego rozumienia istoty rozwoju dziecka i swojego w nim miejsca, w społecznym dyskursie obejmującym środowisko nauczycielskie oraz akademickie. Ten swoisty i otwarty na różnorodność dyskurs będzie toczył się w ramach kreślonych przez fundamentalne założenia koncepcji Planu Daltońskiego, która osadzona jest w najnowszych osiągnięciach nauk pedagogicznych i dyscyplin ją wspierających.
Wyrażam głębokie przekonanie, że inicjatywa ta potrzebna jest w rzeczywistości edukacyjnej nacechowanej wielością znaczeń, niejednorodnością idei i różnorodnością podejść, co oczywiście może stanowić niezwykle cenne wyzwanie dla nauczycieli, a także szansę ich rozwoju. Może ona jednak powodować również zagubienie, a w konsekwencji rezygnację z wysiłków stawania się samoświadomym profesjonalistą oraz refleksyjnym
praktykiem.