Sklep

Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka Nr 4

26,00 

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

Z ogromną radością informujemy, że wraz z początkiem 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dalton rozpoczęło wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”. Inicjatywa
ta ma służyć popularyzacji idei edukacji daltońskiej. W związku z tym w czasopiśmie znajdują się m.in.: opracowania naukowe założeń pedagogiki planu daltońskiego; aplikacje praktycznych wskazówek i rozwiązań edukacyjnych; informacje o specyfice funkcjonowania placówek daltońskich w kraju i świecie oraz ważne wydarzenia dotyczące upowszechniania koncepcji Planu Daltońskiego.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie stanowi on płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego. Zapraszamy do publikowania na łamach Czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłanie tekstów na adres Redakcji:
„Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka
Os. Bolesława Chrobrego 121,
60-681 Poznań
E-mail: inspiracje.redakcja.poznan@gmail.com

Category:
Share:

1. ARTYKUŁY I POLEMIKI
1.1. Osiąganie samodzielności jako zadanie rozwojowe dziecka i dorosłego 4
Kinga Kuszak
1.2. Plan Daltoński w codzienności szkolnej 9
Margareta Pierzchalska
1.3. Podążając za dzieckiem – o freinetowskich technikach pracy w edukacji matematycznej 11
Maria Hnatejko, Justyna Peret
1.4. Od zmysłów do umysłu, czyli o rozwijaniu „ducha” matematycznego w systemie
pedagogicznym Marii Montessori 14
Izabella Kaiser
2. ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE W EDUKACJI DALTOŃSKIEJ
2.1. Cooperation is more than working together 18
Roel Röhner
2.2. Codzienność matematyczna w przedszkolu daltońskim, czyli 13 pomysłów na fantastyczne
spotkania z matematyką 21
Kinga Koszewska
2.3. Poczucie własnej wartości jako pierwszy krok ku dziecięcej samodzielności 23
Anna Schmidt
2.4. Pierogowe zabawy z babcią – scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich 27
Marta Roszyk
2.5. Pięć uniwersalnych gier matematycznych na każdą okazję 29
Kinga Koszewska

3. PLACÓWKI DALTOŃSKIE W KRAJU I NA Ś WIECIE
3.1. Edukacja Daltońska w holenderskim szkolnictwie średnim (na przykładzie szkoły daltońskiej w Alkmaarze) 32
Agata Sowińska
4. WYDARZENIA I INFORMACJE
4.1. . Sprawozdanie z konferencji: Dziecko w świecie matematyki 37
Renata Michalak, Elżbieta Misiorna