Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka Nr 21-22

49,00 

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

Z ogromną radością informujemy, że wraz z początkiem 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dalton rozpoczęło wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”. Inicjatywa
ta ma służyć popularyzacji idei edukacji daltońskiej. W związku z tym w czasopiśmie znajdują się m.in.: opracowania naukowe założeń pedagogiki planu daltońskiego; aplikacje praktycznych wskazówek i rozwiązań edukacyjnych; informacje o specyfice funkcjonowania placówek daltońskich w kraju i świecie oraz ważne wydarzenia dotyczące upowszechniania koncepcji Planu Daltońskiego.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie stanowi on płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego. Zapraszamy do publikowania na łamach Czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłanie tekstów na adres Redakcji:
„Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka

os. Pułanki 6 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Category:
Share:

ARTYKUŁY I POLEMIKI

Renata Michalak
Wolność vs samowola w Planie Daltońskim

Iwona Dostatnia
O zabawach, szczególnie doświadczalnych, słów kilka

Sandra Chrzanowska
Aktywizacja sposobem poznawania świata

Jagienka Szablińska
Podstawy neuropsychologii w edukacji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE W EDUKACJI DALTOŃSKIEJ

Adrianna Wojciechowska
Plan Daltoński w klasach starszych

Agnieszka Ziembora
Wielokulturowe zimowe święta w przestrzeniach Bajkowej Akademii Smyka

Małgorzata Kogut, Joanna Wasse
Mali Olimpijczycy w świecie ekonomii i finansów

Lucyna Lesińska
Dzień „Nie-ulubionej” zabawki

Agata Markiewicz, Przemysław Markiewicz
Przestrzeń edukacyjna sprzyjająca uczeniu się

WYDARZENIA I INFORMACJE

Katarzyna Małek
XII Międzynarodowa Daltońska Konferencja Naukowo – Implementacyjna

Laur Mistrza Edukacji Daltońskiej 2023

Dalton Menager 2023

Słownik Daltoński