Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka Nr 20

35,00 

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

Z ogromną radością informujemy, że wraz z początkiem 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dalton rozpoczęło wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”. Inicjatywa
ta ma służyć popularyzacji idei edukacji daltońskiej. W związku z tym w czasopiśmie znajdują się m.in.: opracowania naukowe założeń pedagogiki planu daltońskiego; aplikacje praktycznych wskazówek i rozwiązań edukacyjnych; informacje o specyfice funkcjonowania placówek daltońskich w kraju i świecie oraz ważne wydarzenia dotyczące upowszechniania koncepcji Planu Daltońskiego.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie stanowi on płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego. Zapraszamy do publikowania na łamach Czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłanie tekstów na adres Redakcji:
„Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka

os. Pułanki 6 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Category:
Share:

ARTYKUŁY I POLEMIKI

Elżbieta Misiorna
Uwolnić się od oceniania szkolnego

Monika Mikołajczak-Cichocka
Czy można włamać się do mózgu?

ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE W EDUKACJI DALTOŃSKIEJ

Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel
Zadanie – serce Planu Daltońskiego

Danuta Adamczyk
Inspiracje daltońskie w Przedszkolu Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu 21

Katarzyna Zaradzka
Cały świat jest muzyką

Dorota Warzocha
Scrumowe planowanie pracy i nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu Miejskim nr 4 „Ocean Przygód” w Kołobrzegu 36

WYDARZENIA I INFORMACJE

Jowita Szewc
Koncepcja Reggio Emilia kluczem do zmiany myślenia o dziecku

Katarzyna Dryjas
Wywiad z Piotrem Cieszewskim