Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka Nr 19

35,00 

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

Z ogromną radością informujemy, że wraz z początkiem 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dalton rozpoczęło wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”. Inicjatywa
ta ma służyć popularyzacji idei edukacji daltońskiej. W związku z tym w czasopiśmie znajdują się m.in.: opracowania naukowe założeń pedagogiki planu daltońskiego; aplikacje praktycznych wskazówek i rozwiązań edukacyjnych; informacje o specyfice funkcjonowania placówek daltońskich w kraju i świecie oraz ważne wydarzenia dotyczące upowszechniania koncepcji Planu Daltońskiego.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie stanowi on płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego. Zapraszamy do publikowania na łamach Czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłanie tekstów na adres Redakcji:
„Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka

os. Pułanki 6 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Category:
Share:

ARTYKUŁY I POLEMIKI

Renata Michalak
Architektura środowiska edukacyjnego kluczem rozwoju dziecka. Perspektywa neurokognitywna

Elżbieta Gmerek
Relacje rówieśnicze z dziecięcej perspektywy

Michał Ratajczak
Praca domowa – czy rzeczywiście jest konieczna?

ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE W EDUKACJI DALTOŃSKIEJ

Agata Juljańska, Kamila Szymańska
Plan Daltoński w pigułce – wokół czterech filarów

Katarzyna Suska
Plan Daltoński narzędziem w procesie przygotowywania dzieci do ich dorosłości.

Iwona Wiewióra
Jak przedszkolaki z „Kolorowej Akademii” realizowały Projekt „Bateria

Olga Prusek
Projekt „Bateria” – jak pracowały dzieci z „Słupskiego Chłopczyka”

WYDARZENIA I INFORMACJE

Agnieszka Kozłowska, Małgorzata Czapla
Sprawozdanie z Międzynarodowej e-Konferencji Naukowo-Metodycznej „Prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego”