Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka Nr 17-18

44,00 

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

Z ogromną radością informujemy, że wraz z początkiem 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dalton rozpoczęło wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”. Inicjatywa
ta ma służyć popularyzacji idei edukacji daltońskiej. W związku z tym w czasopiśmie znajdują się m.in.: opracowania naukowe założeń pedagogiki planu daltońskiego; aplikacje praktycznych wskazówek i rozwiązań edukacyjnych; informacje o specyfice funkcjonowania placówek daltońskich w kraju i świecie oraz ważne wydarzenia dotyczące upowszechniania koncepcji Planu Daltońskiego.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie stanowi on płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego. Zapraszamy do publikowania na łamach Czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłanie tekstów na adres Redakcji:
„Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka

os. Pułanki 6 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Category:
Share:

ARTYKUŁY I POLEMIKI
Ewa Filipiak
Nauczyciel wspomagający rozwój – redefinicja roli nauczyciela w kulturze szkoły 4
Renata Michalak
Model(e) profesjonalizacji zawodowej nauczycieli – kilka refleksji 11
Małgorzata Czapla
Nauczyciel na dzisiejsze czasy 17
Anna Mańkowska
Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi w Chinach 24
Magdalena Boczkowska
Resilience nauczycieli – w poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników ochronnych 32

ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE W EDUKACJI DALTOŃSKIEJ
Kamila Jakimowicz
Przydasie i duperelki w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka 41
Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel
Pora na dyrektora, czyli jak sobie radzić prowadząc obserwację pracy nauczyciela? 44
Joanna Hofman
Bez granic – projekt edukacyjny zainspirowany lekturą o Marii Skłodowskiej-Curie 49

WYDARZENIA I INFORMACJE
XI Międzynarodowa Daltońska Konferencja Naukowo-Metodyczna w Poznaniu 53
Laur Mistrza Edukacji Daltońskiej 2022 58
Dalton Menager 2022 61
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Projekt Bateria” 63
Słownik Daltoński 64