Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka Nr 14

30,00 

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

Z ogromną radością informujemy, że wraz z początkiem 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dalton rozpoczęło wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”. Inicjatywa
ta ma służyć popularyzacji idei edukacji daltońskiej. W związku z tym w czasopiśmie znajdują się m.in.: opracowania naukowe założeń pedagogiki planu daltońskiego; aplikacje praktycznych wskazówek i rozwiązań edukacyjnych; informacje o specyfice funkcjonowania placówek daltońskich w kraju i świecie oraz ważne wydarzenia dotyczące upowszechniania koncepcji Planu Daltońskiego.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie stanowi on płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego. Zapraszamy do publikowania na łamach Czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłanie tekstów na adres Redakcji:
„Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka

os. Pułanki 6 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Category:
Share:

ARTYKUŁY I POLEMIKI
Renata Michalak
Wspólnota wzajemnego uczenia się kontekstem profesjonalizacji nauczycieli 4
Annemarie Wenke
Edukacja daltońska połączona z funkcjami wykonawczymi. Czy to coś nowego? 12
Anna Wróbel
Plan Daltoński szansą do systemowej zmiany edukacji w Polsce – droga rozwoju 16
Laboratoryjny Plan Daltoński 19

ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE W EDUKACJI DALTOŃSKIEJ
Katarzyna Dryjas
Przeniesiona uwaga – o co w tym chodzi? 20
Iwona Sołtysiak
Plan Daltoński w szkole podstawowej – czyli wapnicka przygoda z ideą Helen Parkhurst 26
Katarzyna Małek
Froeblowskie zabawy w duchu Helen Parkhurst – nurty alternatywne w praktyce przedszkolnej 31
Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel
Pora na dyrektora, czyli jak sobie radzić w kwestiach dokumentowania pracy daltońskiej 35

WYDARZENIA I INFORMACJE
Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej 38
Laur Mistrza / Dalton Manager 2021 42
Słownik Daltoński 45