Sklep

Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka Nr 12

30,00 

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

Z ogromną radością informujemy, że wraz z początkiem 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dalton rozpoczęło wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”. Inicjatywa
ta ma służyć popularyzacji idei edukacji daltońskiej. W związku z tym w czasopiśmie znajdują się m.in.: opracowania naukowe założeń pedagogiki planu daltońskiego; aplikacje praktycznych wskazówek i rozwiązań edukacyjnych; informacje o specyfice funkcjonowania placówek daltońskich w kraju i świecie oraz ważne wydarzenia dotyczące upowszechniania koncepcji Planu Daltońskiego.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie stanowi on płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego. Zapraszamy do publikowania na łamach Czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłanie tekstów na adres Redakcji:
„Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka
Os. Bolesława Chrobrego 121,
60-681 Poznań
E-mail: inspiracje.redakcja.poznan@gmail.com

Category:
Share:

W numerze 12

Wstęp od redaktora 1
Renata Michalak
1. ARTYKUŁY I POLEMIKI
Współpraca rówieśnicza jako metoda wsparcia prorozwojowego
– perspektywa badawcza 4
Renata Michalak
Współpraca, współdziałanie czy nauka przez współpracę 6
Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel
Nowoczesne systemy edukacji w kontekście koncepcji Helen Parkhurst i Jean’a Piaget’a 12
David Benson
Plan Daltoński narzędziem realizacji edukacji równościowej w przedszkolu 15
Mirosława Mazurkiewicz
Kij ukryty w marchewce, czyli o nagrodach i karach, a także o tym co zamiast „Super” i „Pięknie” 21
Kamila Jakimowicz

2. ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE W EDUKACJI DALTOŃSKIEJ
Kilka refleksji o współpracy w przedszkolu 24
Aneta Bruzda
Jak uczyliśmy współpracy 25
Bogumiła Szolc
Współpraca w przedszkolu? O co w tym chodzi… Z doświadczeń Koniczynek. 28
Joanna Dudziak, Katarzyna Szmyt, Agnieszka Żak
Świat jest kartką białego koloru… garść refleksji o potrzebie współpracy 31
Elżbieta GmerekPedagogika daltońska i zagadnienie współpracy jako jednego z jej filarów 34
Iwona Szyntar
Efektywna współpraca w przedszkolu 37
Joanna Kurak
W rodzinie Smerfów i Sówek 40
Joanna Fedorczyk-Czarnecka, Paulina Nowik
Moja pierwsza praktyka daltońska 42
Tamara Kostrzewa
Droga do inicjatywności w grupie dzieci trzyletnich w Przedszkolu Daltońskim 44
Gabriela Wielgus
Pomysły na efektywną współpracę i aktywne zaangażowanie 46
Katarzyna Dryjas

3. WYDARZENIA I INFORMACJE
Międzynarodowa konferencja daltońska „Horyzonty współpracy” 53
Anna Wróbel
Laur Mistrza Edukacji Daltońskiej 55
Słowniczek Daltoński 58
Podsumowanie konkursu „Eko literatura” 59
Sprostowanie 62
O autorach – notki biograficzne 62
Prenumerata 66