Sklep

Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka Nr 10 i 11

44,00 

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

Z ogromną radością informujemy, że wraz z początkiem 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dalton rozpoczęło wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”. Inicjatywa
ta ma służyć popularyzacji idei edukacji daltońskiej. W związku z tym w czasopiśmie znajdują się m.in.: opracowania naukowe założeń pedagogiki planu daltońskiego; aplikacje praktycznych wskazówek i rozwiązań edukacyjnych; informacje o specyfice funkcjonowania placówek daltońskich w kraju i świecie oraz ważne wydarzenia dotyczące upowszechniania koncepcji Planu Daltońskiego.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie stanowi on płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego. Zapraszamy do publikowania na łamach Czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłanie tekstów na adres Redakcji:
„Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka
Os. Bolesława Chrobrego 121,
60-681 Poznań
E-mail: inspiracje.redakcja.poznan@gmail.com

Category:
Share:

W numerze 10-11

Wstęp od redaktora  – Renata Michalak
1. ARTYKUŁY I POLEMIKI
Esej o edukacji ekologicznej – Agnieszka Kozłowska
Zmiany cywilizacyjne wyzwaniem dla -współczesnej edukacji – Renata Michalak
Bajka jako kontekst kształtowania postaw dzieci wobec siebie i świata – Renata Michalak

2. ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE W EDUKACJI DALTOŃSKIEJ
Wprowadzenie – Renata Michalak
Bajki, opowieści i wiersze – Studentki i Studenci wydziału studiów edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

O autorach – notki biograficzne

„Inspiracje Daltońskie” to kwartalnik, który służy przede wszystkim popularyzacji idei i rozwiązań praktycznych w zakresie zindywidualizowanego nauczania stanowiącego istotę koncepcji pedagogicznej stworzonej przez Helen Parkhurst na początku ubiegłego stulecia. Wpisuje się ona w nurt Nowego Wychowania, który zapoczątkował zupełnie odmienne od dotychczasowego postrzeganie dziecka oraz jego zasobów. Obecnie w Polsce obserwuje się powrót do tych idei, a także prawdziwy renesans edukacji alternatywnej, co dodatkowo wzmacnia sens podjętych działań. Realizacja założeń Planu Daltońskiego tworzy każdemu dziecku szczególnie sprzyjający kontekst optymalizacji jego szans rozwojowych, głównie poprzez wyjątkową aranżację przestrzeni edukacyjnej i wizualizację procesu kształcenia. Sukces edukacyjny dziecka zależy jednak w znacznej mierze od profesjonalizmu nauczyciela, wychowawcy, jego wielostronnych kompetencji, wśród których twórcze oraz wrażliwe, a także odpowiedzialne podejście do wszystkich elementów procesu kształcenia stanowi najwyższą wartość. Dlatego też Czasopismo ma stanowić prawdziwą płaszczyznę wymiany doświadczeń, poszukiwania i odkrywania znaczeń oraz konstruowania osobistego rozumienia istoty rozwoju dziecka i swojego w nim miejsca, w społecznym dyskursie obejmującym środowisko nauczycielskie oraz akademickie. Ten swoisty i otwarty na różnorodność dyskurs będzie toczył się w ramach kreślonych przez fundamentalne założenia koncepcji Planu Daltońskiego, która osadzona jest w najnowszych osiągnięciach nauk pedagogicznych i dyscyplin ją wspierających.
Wyrażam głębokie przekonanie, że inicjatywa ta potrzebna jest w rzeczywistości edukacyjnej nacechowanej wielością znaczeń, niejednorodnością idei i różnorodnością podejść, co oczywiście może stanowić niezwykle cenne wyzwanie dla nauczycieli, a także szansę ich rozwoju. Może ona jednak powodować również zagubienie, a w konsekwencji rezygnację z wysiłków stawania się samoświadomym profesjonalistą oraz refleksyjnym praktykiem.