Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP

Jest międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju, niezależnie od zróżnicowania materialnego, kulturowego i klasowego. Skupia ludzi różnych zawodów działających na rzecz dzieci od narodzin do ósmego roku życia. Ma status organizacji doradczej przy UNESCO.
Współpraca międzynarodowa przyczynia się do tworzenia ogólnoludzkiego porozumienia w sprawach zdrowia i edukacji dzieci w okresie przedszkolnym. OMEP dąży do podnoszenia poziomu wychowania przedszkolnego. Popiera i inicjuje badania naukowe oraz różne formy wymiany doświadczeń zmierzające do zapewnienia dziecku prawa do rozwoju. Interweniuje, gdy naruszane są prawa dziecka.

MOJE BAMBINO

Firma Moje Bambino kontynuuje 120-letnią tradycję firmy St. Majewski. Ponadwiekowa historia świadczy o stabilności na rynku oraz o niezawodnej jakości proponowanych produktów, dobrze znanych rodzicom i dziadkom dzisiejszych kilkulatków – chyba wszyscy w dzieciństwie rysowali doskonałymi kredkami Bambino.W sklepie Firmy znajdą Państwo szeroką ofertę produktów, wspierających rozwój artystycznych zdolności dziecka i stymulujących jego rozwój intelektualny i fizyczny. Moje Bambino stworzyło także kolekcję mebli, które pozwolą wyposażyć przedszkolne i szkolne pomieszczenia zgodnie z Państwa potrzebami. Zarówno meble, jak i kształtki rehabilitacyjne stanowią własną produkcję, dzięki czemu gwarantowana jest ich najwyższą jakość. Moje Bambino jest jedyną w Polsce firmą produkującą pomoce do pracy według koncepcji edukacji daltońskiej dla przedszkoli i szkół.