Newsletter

Newsletter

Rozwój każdej placówki oświatowej zależy przede wszystkim od spójnych i konsekwentnych działań każdego zespołu- pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Bez współpracy trudno byłoby osiągać efekty wysokiej jakości. Jednak sporą rolę w tej pracy mają dyrektorzy, którzy są liderami, spoglądają z perspektywy całości pracy szkoły czy przedszkola. Ich determinacja, konsekwencja, umiejętność zachęcenia do podejmowania wyzwań, wytyczania celów jest niezmiernie istotna. Chcąc nagrodzić wysiłek i pracę kadry zarządzającej w placówkach daltońskich, Polskie Stowarzyszenie Dalton w 2021 roku zainicjowało przyznawanie nagród dyrektorom, którzy szczególnie wyróżnili się w swojej pracy podążając za ideą Planu Daltońskiego oraz są aktywnymi w środowisku lokalnym propagatorami koncepcji Helen Parkhurst. Podziękowania za tę pracę są wyrażane przez nas poprzez przyznanie nagrody Dalton Menager. Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych dyrektorów.