LAUREACI V EDYCJI KONKURSU 202

A.Głowacka_foto

Aleksandra Głowacka

Z edukacją najmłodszych dzieci jest związana od 15 lat, obecnie pełni funkcję wicedyrektorki w Niepublicznym „Tęczowym Przedszkolu” Marii Biernat w Szczecinie. Idea Planu Daltońskiego towarzyszy jej na co dzień. Wspólnie z kadrą przedszkola nieustannie buduje daltońskie miejsce, razem działają po „daltońsku” stale się rozwijając. Tworzą przyjazne miejsce dla dzieci, mając na uwadze kształtowanie w nich czterech filarów edukacji daltońskiej. Obecnie pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne, terapię korekcyjno – kompensacyjną oraz terapię TUS. Wspiera nauczycieli w dążeniu do realizowania celów wychowawczo – dydaktycznych, otacza opieką rodziców wychowanków przedszkola. Plan Daltoński na nowo zdefiniował jej podejście do edukacji dzieci.

K.Kokoszko_foto

Katarzyna Kokoszko

Nauczyciel dyplomowany z 19 – letnim stażem pracy w Przedszkolu Nr 119 „ W Zielonym Ogrodzie” w Warszawie. Wspólnie ze swoimi koleżankami z placówki wdrażała koncepcję Planu Daltońskiego z pozytywnym efektem uzyskania certyfikatu placówki daltońskiej w roku 2016. Od momentu zetknięcia się z koncepcją Planu Daltońskiego nie wyobraża sobie organizowania procesu uczenia się dla swoich wychowanków bez niego. Lubi obserwować jak dzieci dzięki niemu stają się samodzielne, odpowiedzialne i potrafią dokonywać niezależnych wyborów i decyzji. Zgodnie współdziałają w zespołach i posiadają umiejętność zorganizowania przestrzeni do działania. Na co dzień dzieli się swoimi doświadczeniami, rozwiązaniami, pomocami dydaktycznymi, pomysłami i instrukcjami czynnościowymi z innymi nauczycielami ze swojego przedszkola oraz z innych placówek, które rozpoczynają swoją przygodę z Planem Daltońskim. Zawsze otwarta, pomocna, pozytywnie nastawiona do świata, gotowa do działania i nowych wyzwań

M.Kwella_foto

Marta Kwella

Mgr Marta Kwella, asystent w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary zainteresowań to pedagogika Planu Daltońskiego, alternatywne formy nauczania, idea Porozumienia bez Przemocy oraz literatura dziecięca. Nauczycielka w Salezjańskiej Szkole Podstawowej. Miłośniczka literatury Astrid Lindgren. W wolnych chwilach najchętniej towarzyszy dzieciom w odkrywaniu świata. Zafascynowana biografią twórczyni Planu Daltońskiego, którą nieustannie zgłębia. Jest także konsultantką Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

L.Lubińska_foto

Lucyna Lubińska

Jest nauczycielem mianowanym z 15 letnim stażem pracy w Przedszkolu Miejskim nr 11 „Calineczka” w Słupsku. W placówce prowadzi również dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, a także logopedii. Rozwija u dzieci zdolności taneczne oraz muzyczne. Dbam o wszechstronny rozwój małego dziecka. W swojej codziennej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie w połączeniu z koncepcją Planu Daltońskiego. Współpraca, a także refleksja stały się istotnym elementem jej działań dydaktycznych, które przynoszą skuteczne efekty u dzieci.

Joanna Pankowska_foto

Joanna Pankowska

Nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu "Wróbelek Elemelek" w Czerniejewie. Jest osobą bardzo zaangażowaną w swoją pracę. Spełnia się w roli nauczyciela i wychowawcy, przekazuje dzieciom wiedzę pomocną w zrozumieniu siebie i świata. Zarażona pasją do Planu Daltońskiego w życiu codziennym, wdraża metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

M.Pawłowska_foto

Monika Pawłowska

Nauczyciele z kilkunastoletnim stażem. Od 9 lat pracuje w Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku. Swoją przygodę z Planem Daltońskim zaczęła 6 lat temu. Początkowo pełna obaw, ale zarazem ciekawa innowacji, gotowa i chętna do podjęcia wyzwania. Została koordynatorem wdrażania koncepcji daltońskiej w swoim przedszkolu. Plan Daltoński stał się dla niej inspiracją i motywatorem do dalszych działań.

Praca z mały człowiekiem jest jej pasją, daje jej wiele satysfakcji, radości i poczucia, że jest na właściwym miejscu. Ukończyła studia magisterskie zintegrowane nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Prowadzi grupę terapeutyczną, wykorzystując także elementy Planu Daltońskiego. Wdraża dzieci do posługiwania się językiem angielskim biorąc udział w Wielkopolskim Programie Dwujęzyczne Dzieci. Język angielski wykorzystuje również w Planie Daltońskim, tworząc nazwy tablic i kącików w tym języku. Jest autorką programu „Bliżej natury”. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania oświatą i w przyszłości chciałaby kierować przedszkolem, w którym pracuje się według koncepcji Planu Daltońskiego. Prywatnie mama studentki psychologii i fascynatki ludzkiego mózgu. W wolnych chwilach jeździ na rowerze, uprawia nordic walking, czyta książki oraz praktykuje trening umysłowy Mindfulness.

A.Słabiak_foto

Aleksandra Słabiak

Nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej PRZYSTAŃ w Łodzi. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Nauczyciel języka angielskiego z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym oraz młodzieżą. W swoich oddziaływaniach zawsze myśli o uczniu, jego wszechstronnym rozwoju i autonomii. Motywuje i aktywizuje uczniów poprzez stosowanie zróżnicowanych metod i form pracy, wykorzystywanie materiałów autentycznych oraz różnorodnych środków dydaktycznych w procesie edukacyjnym. W swojej pracy dużą wagę przywiązuje do zintegrowanego nauczania języka angielskiego i innego przedmiotu (CLIL). Od wielu lat przygotowuje uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge YLE. Systematycznie doskonali swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach, kursach i szkoleniach z zakresu metodyki, dydaktyki nauczania języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych. Głęboko wierzy w słowa Steve’a Jobsa: "Praca wypełni ci dużą część życia. Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy. A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich dla ciebie jest miłość do tego, co się robi."

Prywatnie pasjonatka podróżowania, wycieczek górskich, narciarstwa. Odpoczywa i relaksuje się podczas spacerów z psem oraz chwil spędzonych z książką i kubkiem kawy. Uważa, że „Sens wspinaczki nie tkwi w docieraniu na szczyt, lecz w przecieraniu nowych dróg, zarówno w naszym wnętrzu, jak i w świecie.” (Mark Twight)

LAUREACI IV EDYCJI KONKURSU 2022

Bednarek_ laur

Joanna Bednarek

Nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej Kornelówka - Przystań w Łodzi, która jest w procesie certyfikacji i stara się o certyfikat Szkoły Daltońskiej. W czasie swej 7-letniej nauczycielskiej przygody zgłębia, poszukuje, próbuje idei i rozwiązań najlepszych dla swoich uczniów. Na tej drodze trafiła na Plan Daltoński, który zamknął w jasnych ramach jej oddziaływania. Tak organizuje proces dydaktyczny, by dzieci samodzielnie dochodziły do wiedzy i przejmowały odpowiedzialność za swoje wybory i decyzje. Uczy jak współdziałać i wyciągać wnioski. Jest drogowskazem i świadomym obserwatorem dostosowującym działania do indywidualnych potrzeb dzieci. To je stawia w centrum procesu. Lubi porządek, dobrą organizację i systematyczność, dlatego przygotowana przez nią przestrzeń jest bezpiecznym i motywującym otoczeniem dla dzieci. W wolnych chwilach fotografując uwiecznia piękne widoki i momenty.

Smulczy+äska_laur

Monika Smulczyńska

Od 12 lat jest nauczycielką. W chwili obecnej odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego. Początkowo pracowałam w szkole podstawowej jako nauczyciel świetlicy, następnie jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Po 9 latach zrezygnowała z pracy w  szkole. Obecnie pracuje w Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Jana Brzechwy w Skarżysku-Kamiennej w grupie 5-latków. Praca w przedszkolu okazała się bardzo ciekawa, inspirująca, pełna wyzwań, które chętnie podejmuje. Spotyka się z pozytywnym odbiorem swoich działań, dzięki temu odczuwa ogromną satysfakcję. Pomimo, że bywają także trudniejsze momenty czerpie ogromną radość ze swojej pracy. Tutaj po raz pierwszy usłyszała o Planie Daltońskim, który ją zafascynował i stał się inspiracją do wielu działań edukacyjnych. W swojej codziennej pracy z dziećmi stopniowo wprowadza kolejne elementy planu daltońskiego oraz stara się opierać na jego głównych filarach – samodzielność, odpowiedzialność, współpraca. Ma nadzieję, że z czasem jej się uda uczynić proces edukacyjny w pełni daltońskim. Bardzo ważny jest dla niej rozwój w sferze zawodowej oraz udoskonalanie swojego warsztatu pracy, dlatego bardzo się cieszy, że udało jej się poszerzyć swoje edukacyjne horyzonty o Plan Daltoński. Poza pracą lubi spędzać czas na świeżym powietrzu. Ceni sobie długie spacery do pobliskiego lasu. Obcowanie z przyrodą sprawia jej ogromną przyjemność oraz pozwala zrelaksować się i wyciszyć. Uwielbia także jazdę na nartach oraz spływy kajakowe. Interesuje się fotografią, bardzo lubi robić zdjęcia i nagrywać filmy, które często wykorzystuje w swojej pracy tworząc prezentacje multimedialne. Bardzo bliskie są jej wszelkiego rodzaju działania plastyczne i artystyczne. Od jakiegoś czasu stara się rozwijać w sferze muzycznej – śpiewa w chórze. Jej marzeniem jest nauka gry na pianinie.

Ubycha_laur

Aleksandra Ubycha

Nauczycielka wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta ręki. Osoba niezwykle ciepła i zaangażowana w pracę, która jest jej pasją. Dziecko i jego potrzeby zawsze stawia na pierwszym miejscu. Z Planem Daltońskim związana od kilku lat, z powodzeniem realizuje go na każdym etapie rozwoju dziecka - od malucha do starszaka.  Wsparcie merytoryczne oraz kreatywność pozwala Pani Aleksandrze na owocną współpracę zarówno z gronem nauczycielskim jak i  rodzicami.

JUlja+äska_laur

Agata Juljańska

Praca jest jej pasją i ogromną satysfakcją. Dziecko stawia w centrum procesu i to ono wyznacza jej kierunki działania. Wspiera, naprowadza, pomaga. Jako konsultantka PSD szerzy ideę Planu Daltońskiego, szkoląc zaangażowane grona pedagogiczne. Jako jedna z pierwszych nauczycielek pracujących w szkole wdrażała edukację daltońską w Polsce Jest mamą uroczej Krysi, na której również „testuje” działania zainspirowane założeniami pedagogiki Planu Daltońskiego. Na co dzień nauczycielka Szkoły Podstawowej Kornelówka-Przystań w Łodzi.

Szyma+äska_laur

Kamila Szymańska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Swoją pracę ceni, za możliwość towarzyszenia młodym ludziom w rozwoju i nabywaniu nowych umiejętności. Plan Daltoński pozwala jej obserwować ten proces z perspektywy trenera a nie lidera. Budowanie takiej relacji traktuj również jako okazję do samorozwoju i poznania siebie. Jako konsultantka PSD szerzy ideę Planu Daltońskiego, szkoląc zaangażowane grona pedagogiczne. Jako jedna z pierwszych nauczycielek pracujących w szkole wdrażała edukację daltońską w Polsce. Na co dzień Nauczycielka w Szkole Podstawowej Dmuchaniec w Łodzi.

Agata Juljańska razem z Kamilą Szymańską, jako pierwsze w Polsce rozpoczęły w szkole pracę Planem Daltońskim, dostosowały do naszego systemu i stały się prawdziwymi mistrzyniami Planu Daltońskiego w polskiej szkole. Uczą i inspirują innych.

LAUREACI III EDYCJI KONKURSU 2021

Anna-Ucinska

Ania Ucińska

nauczyciel dyplomowany w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie, w daltońskiej placówce certyfikowanej. Absolwentka UKW w Bydgoszczy, kierunku: Kształcenie zintegrowane i nauczanie języka niemieckiego. Jednocześnie nauczyciel języka angielskiego. Pracuje w przedszkolu od roku 2009. Swoje autorskie działania publikuje na łamach czasopism pedagogicznych, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem. Stara się dokształcać, by wykorzystywać w swej pracy różne dziedziny i subdyscypliny, kończąc m.in. Kursy takie jak, Oligofrenopedagogikę, trening umiejętności społecznych, czy mediacje sądowe.

Praca z dziećmi to dla niej nieustanny proces do własnego rozwoju. Plan Daltoński jest nie tylko sposobem na drodze kształtowania u jej podopiecznych rozmaitych umiejętności, czy wiedzy, ale doskonałym przepisem na to, by każde dziecko uświadomiło sobie, że może wszystko. Że jego osobowość ma prawo do poznania i do wykorzystaniu wszelkich szans. Jej małym marzeniem jest kontynuacja podejmowanych przez przedszkole działań na dalszych szczeblach edukacji absolwentów. Dzieci tak łatwo się uczą. W przedszkolu dostały fantastyczne podstawy. Szkoda to zmarnować. Samodzielność, odpowiedzialność i współpraca… brzmi wzniośle w realiach przedszkolnych, ale jest banalnie proste do wdrożenia wszędzie.
Joanna-Dudziak-scaled

Joanna Dudziak

praca to jej pasja, ogromna satysfakcja, wielkie zamiłowanie. Z radością wspiera dzieci w rozwijaniu ich skrzydeł, przygotowuje do magicznego lotu w kolejne etapy życia. Kocha budzić w dzieciach kreatywność i wychodzenie poza schemat, pokazywać, że współpraca to niezwykłe narzędzie, wspierać w pokonywaniu trudności. Zawsze jest krok za, gotowa wesprzeć, pomóc i naprowadzić, ceni bycie w grupie. Od 2007 roku w Prywatnym Przedszkolu Koniczynka w Krośnie rozwija swoje pasje, realizuje szalone pomysły i pielęgnuje przyjaźń jako nauczyciel, koordynator planu daltońskiego i dyrektor pedagogiczny . Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z zaangażowaniem zdobywa nową wiedzę na licznych szkoleniach i studiach podyplomowych. Prywatnie mama piłkarza Franka i tancerki Laury, pasjonatka terapii dzieci
JUSTYNA-HAWRYLAK-PP-GALILEO-W-uODZI-scaled

Justyna Hawrylak

Nauczyciel mianowany z 10 – letnim stażem pracy w Publicznym Przedszkolu Galileo w Łodzi, w którym to od podstaw, wspólnie z koleżankami wdrażała koncepcję planu daltońskiego.

Obecnie przykład nauczyciela nietuzinkowego, poszukującego, podążającego za dzieckiem i jego potrzebami. Z powodzeniem tworzy środowisko edukacyjne i wychowawcze, w którym dzieci stają się samodzielne, kreatywne, odpowiedzialne, umiejące współpracować z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Chętnie dzieli się wypracowanymi przez siebie rozwiązaniami organizacyjnymi, bazą pomocy dydaktycznych i instrukcji czynnościowych z nauczycielami rozpoczynającymi swoją przygodę z planem daltońskim. Jest orędownikiem tej koncepcji w środowisku praktykujących w przedszkolu studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i rodziców dzieci, z którymi przyszło jej pracować.
Paulina-Ciszewska

Paulina Ciszewska

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doradztwa zawodowego. Od 12 lat nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więckowicach. Zafascynowana koncepcją Planu Daltońskiego, koordynuje na terenie swojej placówki certyfikację i wdrażanie innowacji pedagogicznej- „Plan Daltoński-drogowskaz ku niezwykłości”.

Promuje swoją placówkę w mediach społecznościowych i środowisku lokalnym. Wciąż poszerza swój warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach oraz poszukując nowych rozwiązań i pomysłów. Uwielbia tworzyć kreatywne i pomysłowe pomoce dydaktyczne. Prywatnie odpoczywa podróżując i czytając książki.

LAUREACI II EDYCJI KONKURSU 2020

Bojek-J.

Joanna Bojek

Nauczyciel dyplomowany z 39 letnim stażem pracy. Koordynator edukacji daltońskiej w Przedszkolu Publicznym nr 16 Kolorowa Akademia w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednym z dwóch pierwszych przedszkoli daltońskich w Polsce. Jedna z pierwszy nauczycielek wdrażających Plan Daltoński na poziomie edukacji przedszkolnej w naszym kraju. Twórcza i wrażliwa, kochana przez dzieci. Kreatywna w tworzeniu przestrzeni do edukacji.

Z powodzeniem przekuła ideę Helen Parkhurst na praktykę pedagogiczną, wypracowując najlepsze rozwiązania i dostosowują je do polskiego systemu edukacyjnego wychowania przedszkolnego.
J.KUrak-1-scaled

Joanna Kurak

Dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego z 33 letnim stażem pracy. Koordynator edukacji daltońskiej w Przedszkolu nr 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie oraz członek Komisji Rewizyjnej w Polskim Stowarzyszeniu Dalton. Kreatywna i pomysłowa w tworzeniu niestandardowych narzędzi pracy oraz w sposobie przekazywania wiedzy. Empatyczna i wrażliwa, łatwo wyraża swoje uczucia co pozwala na swobodne i otwarte komunikowanie się, dzięki czemu dzieci bawią się i uczą w ciepłej atmosferze, opartej na obustronnym zaufaniu.

Artystyczna dusza mająca wiele pasji i zainteresowań, z których największym jest rękodzieło. Charytatywnie prowadzi warsztaty ”Mama z pasją”, na których uczy filcować rękawiczki i kapelusze, projektować biżuterię oraz przywraca drugie życie starym przedmiotom metodą decupage. Pasjonatka górskich wycieczek, miłośniczka tańca i akrobatycznych pokazów lotniczych.

Ewa Majewska - Gocek

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki szkolnej z socjoterapią i terapią pedagogiczną. Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu. Była koordynator wdrażania koncepcji Planu Daltońskiego w Przedszkolu nr 8 w Kołobrzegu.

Inspiratorka i entuzjastka koncepcji Planu Daltońskiego. W swojej codziennej pracy kieruje się zasadą indywidualizacji oraz pracy w zespołach zadaniowych, ukierunkowanych na współpracę i samoocenę dziecka. Uważa, że prawidłowy rozwój dziecka zaczyna się od refleksji nad jego świadomym procesem edukacji.
Justyna-Majewska

Justyna Majewska

Od 11 lat pracuje w Przedszkolu nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz przygotowanie metodyczno- pedagogiczne do nauczania języka angielskiego. Prywatnie jest szczęśliwą mężatką i mamą dwójki dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia.

Lubi poszukiwać nowości edukacyjnych i niestandardowych form nauczania. Bardzo podobają jej się słowa Beaty Pawilkowskiej, którymi kieruje się w swoich działaniach dydaktyczno- wychowawczych: ,, Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą , że za tym pierwszy niebem jest następne, a im mocnej będą musiały napracować się żeby tam dolecieć , tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu …”

LAUREACI I EDYCJI KONKURSU 2019

Pyrzynska-scaled

Katarzyna Pyrzyńska

nauczycielka w Przedszkolu Daltońskim nr 34 w Koszalinie, nauczyciel mianowany, nauczyciel akademicki, lektor języka niemieckiego, konsultantka PSD.

Zafascynowana koncepcją daltońską od samego początku drogi zawodowej. Z wielką przyjemnością zaraża innych nauczycieli pedagogiką planu daltońskiego, cały czas poszukuje nowych wiadomości i doświadczeń w tym zakresie.
DSC_4545-min

Katarzyna Małek

Absolwentka filologii polskiej, terapeutka dysleksji rozwojowej, dyplomowana nauczycielka wychowania przedszkolnego. Pracuje w Przedszkolu nr 43 w Lublinie, gdzie od 2011 roku koordynuje działania wg koncepcji Helen Parkhurst.

Entuzjastka alternatywnych metod pracy, proces edukacyjny opiera na zabawie, kierując się potrzebami i naturalnymi predyspozycjami dzieci. Konsultantka Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Z zaangażowaniem dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie pedagogiki planu daltońskiego, nie tylko w środowisku lokalnym. Prywatnie zaczytana w thrillerach medycznych mama dwóch dorosłych córek.