katarzyna-dryjas

KATARZYNA DRYJAS

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim posiadającego międzynarodowy certyfikat International Dalton School. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Autorka licznych artykułów dotyczących edukacji daltońskiej, publikowanych w czasopismach m.in.: Wychowanie w Przedszkolu, Bliżej Przedszkola, Przedszkolne ABC, Meritum, Plan daltoński- wiedza i praktyka. Konsultant PSD, edukator, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższej Szkoły Humanistyczno- Przyrodniczej w Sandomierzu oraz Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach (w latach 2008-2013). Polski koordynator światowego projektu wczesnej edukacji dla zrównoważonego rozwoju Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP w latach 2010-2014. Laureatka ogólnopolskiej nagrody Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej, laureatka nagrody Wolters Kluwer Super Dyrektor Przedszkola 2015. Wyróżniona w konkursie Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji organizowanym przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Autorka projektów realizowanych w ramach programów Comenius oraz Erasmus+.

anna-wrobel

ANNA WRÓBEL

Wieloletni dyrektor przedszkola, twórca edukacyjnych projektów krajowych i międzynarodowych. Jako lider współpracy międzynarodowej organizuje międzynarodowe konferencje oraz międzynarodową wymianę studyjną nauczycieli. Wolontariat jest dla niej jednym ze źródeł satysfakcji i motywacji do kolejnych działań. Umiejętnie łączy pracę zawodową i zainteresowania z działalnością w organizacjach pozarządowych: Prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, inicjatorka i współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton, konsultant Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Dyrektor Przedszkola nr 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie posiadającego międzynarodowy certyfikat International Dalton School. Jako lider przywództwa edukacyjnego wspiera rozwój coachingu w edukacji. Promuje klasykę polskiej literatury dziecięcej. W siedzibie placówki zorganizowała stałą wystawę prac patrona – Zdzisława Witwickiego, wybitnego malarza, grafika, ilustratora książek dla dzieci. Laureatka Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

ewa-lewandowska

EWA LEWANDOWSKA

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Zakład Wczesnej Edukacji/Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji). Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje związane są z wczesną edukacją, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel terapeuta w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pedagog specjalny. Kierownik studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori. Inicjatorka i założycielka Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Wiceprezes PS Dalton od początku powstania Stowarzyszenia w roku 2011 do czerwca 2016 roku. Organizator corocznych Konferencji na APS o edukacji daltońskiej. Od roku 2011 wykładowcami byli: Roel Röhner, Hans Wenke, Paul Bruijn, Anna Schilling. Uczestnik Dalton International Meeting w latach 2010-2013 oraz w 2014 Kongresu Dalton w Deventer/Holandia. Wygłaszała referaty o edukacji daltońskiej podczas Konferencji naukowych w Polsce i za granicą: 2012 – Warszawa/Polska (ChAT), 2013 – Zagrzeb/Chorwacja (Zagreb University), 2014 – Cork/Irlandia (Cork University), 2015 – Łódź/Polska (Konferencja PS Dalton), 2016 – Canterbury/Wielka Brytania (Canterbury Christ Church University). Działa na rzecz poprawy i transformacji edukacji w Polsce poprzez: szerzenie alternatywnych koncepcji edukacji, reaktywowanie we wczesnej edukacji outdoor education, oraz zaangażowanie w działania na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Wiceprezes Polskiego Komitetu OMEP.

agata-julianska

AGATA JULJAŃSKA

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej ABiS „Szkoła dla dziecka” w Łodzi – pierwszej szkole z certyfikatem palcówki daltońskiej. Jestem entuzjastą i praktykiem zasady „nauki przez zabawę”. Uważam, że uczeń najłatwiej przyswaja wiedzę, gdy nie ma świadomości bycia nauczanym. Cały czas się rozwijam i poszukuję nowych rozwiązań. W swojej pracy podążam za uczniem, za jego potrzebami i zainteresowaniami. Traktuję go, jako współtwórcę procesu edukacyjnego. Tak organizuję przestrzeń edukacyjną by uczniowie mieli możliwość podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, samodzielnego rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, a także współdziałania. Ten zamysł idealnie wpisuje się w założenia pedagogiki planu daltońskiego, której jestem praktykiem i propagatorem jak konsultant Polskiego Stowarzyszenia Dalton, a także szkolny koordynatorem z zakresu planu daltońskiego. Przygotowuję i prowadzę szkolenia, szerząc ideę Helen Parkhurst. Jestem autorką lub współautorką narzędzi przydatnych w pracy zgodnej z założeniami planu daltońskiego. Praca sprawia mi ogromną radość, jest moją pasją i czymś, co najbardziej lubię robić. Odpoczywam przygotowując zajęcia, tworząc gry, karty pracy, czy pisząc wierszyki. Pracuję z sercem.

kamila-szymanska

KAMILA SZYMAŃSKA

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej ABiS „Szkoła dla dziecka” w Łodzi – pierwszej szkole podstawowej w Polsce, której przyznany został certyfikat placówki daltońskiej. Jestem nauczycielem poszukującym, z chęcią zapoznaję się z nowymi, ale też i sprawdzonymi metodami pracy z uczniem. Samodzielnie wyszukuję nowych rozwiązań i sprawdzam je, na co dzień w mojej klasie. Lubię organizować własną przestrzeń projektując narzędzia usprawniające codzienną pracę nauczyciela. Ogromną satysfakcję i radość sprawia mi czas spędzony z moimi uczniami na wspólnym zdobywaniu nowych doświadczeń i uczeniu się przez zabawę. Praca zgodna z założeniami planu daltońskiego jest dla mnie sprawdzonym i skutecznym sposobem na rozwijanie u moich uczniów samodzielności i umiejętności współdziałania w zespole, lecz także pozwala mi rozwijać się, jako nauczycielowi, motywuje do dalszej pracy i tworzenia nowych rozwiązań w pracy z dzieckiem. Tak ważna w planie daltońskim refleksja nie omija również nauczyciela. Projektując zajęcia i aktywności uczniów często zadaję sobie pytania „Czego moi uczniowie mogą nauczyć się samodzielnie?”, „Jak ja mogę im w tym pomóc?”, „Czy przy danym zadaniu i aktywności niezbędna jest wiodąca rola nauczyciela?” Jestem entuzjastką rozwiązań, jakie w pracy z uczniem proponuje plan daltoński. Jako konsultant w Polskim Stowarzyszeniu Dalton mam możliwość szerzenia tej idei, dzielenia się zdobytym doświadczeniem i pasją oraz zarażania nią innych nauczycieli.

roel-rohner

Roel Röhner

Prezydent Dalton International, International Senior Dalton Consultant. Wieloletni dyrektor szkoły daltońskiej „Dalton School Pieterskerkhof” w Utrechcie. Inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Dalton Austria, Stowarzysznia Dalton w Czechach, inicjator i współzałożyciel platformy badawczej Dalton International. Koordynator i inicjator procesu wdrażania pedagogiki planu daltońskiego w Chinach, w szkole Xinua Dalton School w Schenzhen. Koordynator procesu wdrażania pedagogiki daltońskiej w jednej z największych chińskich korporacji „Beijing Liyang Zhongji Education and Technology Co,. Ltd. (szkolenie konsultantów, nominowanie placówek daltońskich, szkolenie kadry administracyjnej, audyt i akredytacja). W swoim doświadczeniu zawodowym posiada wiele różnorodnych działań na rzecz popularyzacji Planu Daltońskiego w świecie. Do najważniejszych publikacji należą: „Leve de school” (współautor), „At żije śkola”(współautor), „Daltonderwijs, een blijvende inspiratie” (współautor), „Dalton, doe het eens anders”(współautor), „Dalton, ondwrijs, een ontwikkelingsegerichte inspiratie” (współautor), „Pedagogika planu daltońskiego” (współautor).

agata-sowinska

Agata Sowińska

International Dalton Consultant, właścicielka firmy International Dalton Consultancy w Holandii, kierownik platformy badawczej Dalton International, w ramach działań Platformy Badawczej, prowadzi badania w szkole daltońskiej w Austrii „Sternschule”; w Chinach w Schenzhen Dalton Xinua School; w Holandii w Daltonschool De Leeuwerik w Leidedorp; w Niemczech w Daltonschule Unstruttal; w Polsce Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy”. Konsultant we współpracy Dalton International i Beijing Liyang Zhongji Education and Technology Co,. Ltd. Doktor Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, magister filologii angielskiej o specjalności literatura brytyjska na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Polonistyki Stosowanej w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego. Specjalistka w zakresie innowacji w edukacji językowej i alternatywnej. Wieloletni nauczyciel języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym. Do roku 2015 wykładowca oraz kierownik katedry pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, redaktor językowy czasopisma naukowego „Polish Journal of Health and Fitness” WSBiP. Od 2012 roku prowadzi badania nad innowacyjną rzeczywistością szkolną, zwłaszcza badania jakości i efektywności innowacyjnego nauczania i uczenia się języka angielskiego, edukacji alternatywnej, psycholingwistyki. Autorka licznych publikacji naukowych, w których została dokonana analiza badań nad innowacyjnością w edukacji języka angielskiego, neurolingwistyką zamieszczonych między innymi, w Dalton Visie Magazine, w Hadze. Szczególnym polem jej zainteresowań jest dydaktyka języka angielskiego, problematyka z zakresu pedagogiki ogólnej, edukacji alternatywnej. Autorka książki Innowacje w edukacji języka angielskiego w świetle teorii szkoły twórczej opublikowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych.