KARTA ZGŁOSZENIA


udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej
"Motywacja ucznia miarą efektywności planu daltońskiego"
Częstochowa 18 listopada 2019 r.
1 Informacje kontaktowe
2 Deklaracja udziału w wizycie studyjnej w przedszkolu
udziałmiejscaPlacówka
21 Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie
15 Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowie
24 Przedszkole w Poczesnej
30 Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej
Korzystam z bezpłatnego przejazdu autokarem (Przedszkole w Poczesnej i Dąbrowie Zielonej)
3 Deklaracja udziału w wybranych warsztatach
I turaII turaTemat warsztatów
miejsca: 22 miejsca: 21 W jaki sposób niezależnośd buduje motywację wewnętrzną oraz poczucie własnej wartości?(Praktyczne przykłady wspierania motywacji wewnętrznej dziecka), dr Agata Sowińska, Dalton International - Platforma Badawcza, Roel Röhner Dalton International Holandia/How does independence build intrinsic motivation and self-esteem? (Practical examples of supporting a child's intrinsic motivation)/ dr Agata Sowioska, Dalton Research Platform, Dalton International, Roel Röhner Dalton International Holandia/Netherlands
miejsca: 19 miejsca: 20 Motywacja rozpoczyna się od refleksji /Motivation starts with reflection/ Paul Bruijn, Dalton International Holandia/ Netherlands
miejsca: 12 miejsca: 17 Jak bawić się i uczyć z pasją? Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci, Dorota Kamińska, edukator, trener międzynarodowego programu TOCfE/ How to play and teach with passion? Application of TOC thought tools in developing key competences of children, Dorota Kamioska, educator, International TOCfE Program coach.
miejsca: 13 miejsca: 21 Jak kształtować kompetencje kluczowe u dzieci w wieku przedszkolnym, Barbara Grzegorczyk, doradca metodyczny, edukator/Improving teachers' skills in shaping key competences of children, Barbara Grzegorczyk, consulatnt, educator
miejsca: 19 miejsca: 22 Energia wielointeligentnej motywacji, dr Aldona Kopik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach /Energy of multi-intelligent motivatio/ dr Aldona Kopik, Jan Kochanowski University in Kielce
miejsca: 23 miejsca: 24 Proces równoważenia według Piaget'a i teorii Wygotskiego w kontekście motywowania dziecka w edukacji daltooskiej/Piaget's concept of equilibration enhanced by Vygotski's theory with Dalton methodology to motivate children/ dr David Benson, professor Department of Professional Education Bemidji State University In Minnesota State Colleges and Universities w USA
miejsca: 19 miejsca: 4 Kij ukryty w marchewce. O nagrodach i karach w kontekście motywacji, Kamila Jakimowicz, - konsultantka Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Przedszkole Daltooskie Akademia Junior w Koninie/A stick hidden in a carrot. On punishments and rewards in the context of motivation. Kamila Jakimowicz Dalton Consulatnt, Owner of Akademia Junior Dalton Kindergarten
miejsca: 23 miejsca: 21 Plan Daltoński…OK. Ocenianie kształtujące jako narzędzie w realizacji założeń planu daltońskiego, Agata Juljańska - konsultant, Polskie Stowarzyszenie Dalton, Iwona Kiełczykowska - doradca metodyczny, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie/Dalton Plan ... OK. Formative assessment as a tool in implementing the Dalton plan's assumptions, Agata Juliaoska Dalton Consultant, Iwona Kiełczykowska - methodological counselor, Primary School teacher in Częstochowa
4 Opłata konferencyjna
wybórkosztStatus członkowski
300 złNauczyciel, dyrektor placówki daltońskiej, placówki w procesie certyfikacji i członkowie Polskiego Stowarzyszenia DALTON
340 złInni uczestnicy

* Opłata Konferencyjna obejmuje wizytę studyjną, udział w wykładach i warsztatach, obiad i przerwę kawową. Organizatorzy nie zapewniają a nie pośredniczą w organizacji noclegów. Zniżki dotyczą członków i placówek, które mają uregulowane składki członkowskie.

Wpłaty należy dokonać do 8 listopada 2019 r. (w tytule przelewu dopisek: konferencja PSD 2019) na konto Polskiego Stowarzyszenia Dalton 36 1020 2674 0000 2202 0104 9782
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: