KARTA ZGŁOSZENIA


udziału w szkoleniu
marzec 2020r.
1 Informacje kontaktowe
2 Wybór placówki i modułów szkolenia
Uczestnicy moga się zapisać na jeden wybrany moduł lub na całość szkolenia (obydwa moduły)

Moduł II - Samodzielność i odpowiedzialność w edukacji daltońskiej, "przeniesiona uwaga", organizacja procesów edukacyjnych i wychowawczych, planowanie pracy
Moduł III - Poziomy współpracy, ewaluacja i refleksja
Moduł IIModuł IIIPlacówka
miejsca: 6 miejsca: 10 Warszawa - 7 marca 2020 r.
Przedszkole nr 31, ul. Krucza 19
miejsca: 18 miejsca: 25 Częstochowa - 7 marca 2020 r.
Miejskie Przedszkole nr 7, ul. Mireckiego 25a
miejsca: 3 miejsca: 19 Łódź - 14 marca 2020 r.
Przedszkole Galileo, ul. Hetmańska 9
miejsca: 7 miejsca: 14 Konin - 14 marca 2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 44
miejsca: 10 miejsca: 16 Poznań - 21 marca 2020 r.
Przedszkole nr 148, os. Bolesława Chrobrego 121
miejsca: 23 miejsca: 24 Lublin - 28 marca 2020 r.
Przedszkole nr 43, ul. Skautów 11A
miejsca: 26 miejsca: 28 Koszalin - 28 marca 2020 r.
Przedszkole nr 34, ul. Gen. J. Bema 9
3 Opłata za szkolenie
wybórkosztRodzaj szkolenia (ilość modułów)
500 złCałość szkolenia
260 złUczestnictwo w jednym module

Nauczyciele z placówek daltońskich oraz placówek pod opieką Polskiego Stowarzyszenia Dalton mają zniżkę 10%

* Opłata za szkolenie obejmuje materiały, przerwę kawową oraz obiad (w przypadku uczestnictwa w całości szkolenia. Zniżki dotyczą członków i placówek, które mają uregulowane składki członkowskie.

Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia (w tytule przelewu dopisek: szkolenie PSD 2020) na konto Polskiego Stowarzyszenia Dalton 36 1020 2674 0000 2202 0104 9782
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: