Blog List

Blog List

XII Międzynarodowa Daltońska Konferencja Naukowo – Implementacyjna Wolność czy samowola? W poszukiwaniu równowagi 24 – 25 listopada 2023

Za nami kolejna międzynarodowa konferencja daltońska, która tym razem odbyła się w Łodzi. Zorganizowaliśmy ją we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakładem Podstaw Wychowania i Opieki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gościliśmy w tym roku …

H.Parkhurst foto

Helen Parkhurst – twórczyni Planu Daltońskiego

Helen Parkhurst urodziła się 7 marca 1887 roku. Dokładny rok jej urodzenia nie jest znany, ponieważ dokumenty potwierdzające datę urodzenia spłonęły podczas pożaru domu. Urodziła się w amerykańskim miasteczku Durand w południowo – zachodniej części stanu Wisconsin. Wychowywała się z …

konferencja-3

XI Międzynarodowa Konferencja Daltońska „Plan Daltoński strategią profesjonalizacji zawodowej nauczycieli”

W dniach 18 – 19 listopada 2022 r. odbyła się XI Międzynarodowa  Konferencja Daltońska pod hasłem „Plan Daltoński strategią profesjonalizacji zawodowej nauczycieli”. Konferencja poświęcona była nauczycielowi i jego działalności w wielu różnych obszarach. Przede wszystkim jednak ukazywała konieczność nieustannego doskonalenia …

X Międzynarodowa Konferencja Daltońska „Plan Daltoński w kulturze wzajemnego uczenia się”

W dniach 26-27 listopada 2021 r. odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenie Dalton, której myślą przewodnią był „Plan Daltoński w kulturze wzajemnego uczenia się”. Konferencja zorganizowana została we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami strategicznymi byli: Polski …