Pedagogika planu daltońskiego

Autor: dr Ewa Lewandowska
Sposób myślenia o edukacji, który zapoczątkowała H. Parkhurst tworząc w 1919 r. szkołę laboratoryjną w Dalton w stanie Massachusetts w USA, rozprzestrzenił się początkowo w USA, w Anglii i Holandii. Obecnie stowarzyszenia daltońskie istnieją w dwunastu krajach, co oznacza, że w państwach tych działa sieć placówek realizujących koncepcje edukacji daltońskiej, a na całym świecie jest około 400 placówek pracujących zgodnie z trzema głównymi zasadami daltońskimi: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca.
Powstanie modelu edukacyjnego datowane jest na rok 1922, kiedy została wydana książka H. Parkhurst. Jej polskie tłumaczenie ukazało się sześć lat później. Kim są autorzy książki Pedagogika planu daltońskiego, wydanej po osiemdziesięciu trzech latach…

Pedagogika planu daltońskiego