Pedagogika daltońska w polskich przedszkolach

Autor: Joanna Kurak, Katarzyna Dryjas
W naszym kraju znalazła się grupa entuzjastów,  którzy – zafascynowani prostotą i skutecznością tej metody pracy z dziećmi  – postanowili wprowadzić ją do na szych placówek oświatowych.
Przy gotowania do pracy dydaktyczno-wychowawczej według planu daltońskiego  trwały blisko 3 lata. Inicjatorem współpracy oraz wdrażania nowych metod była Anna Wróbel, dyrektor Przedszkola nr 31 w Warszawie, jednocześnie Prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego.

Pedagogika daltońska w polskich przedszkolach